ახალი აღთქმა
საკვირაო სახარება
09.02.2007
11 თებერვალს საკითხავი სახარება (მათე 25,31-46)
"31. (თქუა უფალმან): ხოლო რაჟამს მოვიდეს ძე კაცისაი დიდებითა თვისითა, და ყოველნი ანგელოზნი მისნი თანა, მაშინ დაჯდეს საყდართა დიდებისა თვისისათა;
საკვირაო სახარება
26.01.2007
28 იანვარს საკითხავი სახარება (ლუკა 18,10-14)
10. თქუა უფალმან იგავი ესე, ვითარმედ: ორნი კაცნი აღვიდოდეს ლოცვად ტაძარსა მას: ერთი ფარისეველი და ერთი მეზვერე.
საკვირაო სახარება
15.12.2006
10 დეკემბერს საკითხავი სახარება (ლუკა 13,10-17)
10. და (მას ჟამსა შინა) ასწავებდა მათ იესუ შესაკრებელსა ერთსა შაბათსა შინა.
11. და აჰა ესერა დედაკაცი იყო, რომლის თანა იყო სული უძლურებისაი ათრვამეტ წლითგან;
საკვირაო სახარება
01.12.2006
3 დეკემბერს საკითხავი სახარება (ლუკა 10, 25-37)
"25 და (მას ჟამსა შინა) აჰა ესერა სჯულისმეცნიერი ვინმე აღდგა და გამოსცდიდა იესუს და ეტყოდა: მოძღუარ, რაი ვქმნე, რაითა ცხოვრებაი საუკუნოი დავიმკვიდრო?
საკვირაო სახარება
17.11.2006
19 ნოემბერს საკითხავი სახარება (ლუკა 8,26-39)
"26. და (მას ჟამსა შინა) განვიდეს (იესუ და მოწაფენი მისნი) სოფელსა მას ღადარინელთასა, რომელ არს წიაღ კერძო გალილეასა.
საკვირაო სახარება
03.11.2006
5 ნოემბერს წასაკითხი სახარება (ლუკა 8, 5-15)
5. (თქვა უფალმან იგავი ესე): გამოვიდა მთესვარი თესვად თესლისა თვისისა; და თესვასა მას მისსა რომელიმე დავარდა გზასა ზედა და დაითრგუნა და მფრინველთა ცისათა შეჭამეს იგი.
საკვირაო სახარება
20.10.2006
22 ოქტომბერს წასაკითხი სახარება (ლუკა 6,31-36)
31. (თქვა უფალმან) და ვითარცა-იგი თქვენ გნებავს, რაითა გიყონ კაცთა, თქვენცა ეგრეთვე მსგავსად უყოფდით მათ.
საკვირაო სახარება
06.10.2006
8 ოქტომბერს წასაკითხი სახარება (მათე 15,21-28)
21. და (მას ჟამსა შინა) წარვიდა მიერ იესუ და მივიდა ადგილთა ტვიროსისა და სიდონისათა.
საკვირაო სახარება
22.09.2006
24 სექტემბერს საკითხავი სახარება (მათე 22,35-46)
35. და (მას ჟამსა შინა) ჰკითხა ერთმან მათგანმან სჯულის-მოძღვარმან (იესუს), გამოსცდიდა მას და ეტყოდა:
36. მოძღვარ, რომელი მცნებაი უფროის არს სჯულსა შინა?
საკვირაო სახარება
08.09.2006
10 აგვისტოს საკითხავი სახარება (მათე 21,33-43)
33. სხვაი იგავი ისმინეთ: კაცი ვინმე იყო სახლისა უფალი, რომელმან დაასხა ვენახი და ზღუდე გარე-მოსდვა მას და ქმნა მას შინა საწნეხელი და აღაშენა გოდოლი და მისცა იგი მოქმედთა საქმედ და წარვიდა.
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
"არ შეიძლება, რომ ვუყუროთ მხოლოდ ეკონომიკას. რად გვინდა ისეთი ეკონომიკა, თუ დავკარგავთ ჩვენს შვილებს",