აკურთხო გვირგვინი წელიწადისაი სიტკბოებითა შენითა
აკურთხო გვირგვინი წელიწადისაი სიტკბოებითა შენითა
ფსალმუნი 64-ე
გაგრძელება
64-ე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):

8. "და ეშინოდის მკვიდრთა კიდეთასა სასწაულთა შენთაგან; გამოსვლასა ცისკრისასა და მწუხრისასა მხიარულებაი" - ღვთის სასწაულებმა - უფლის შობამ, ჯვარცმამ, აღდგომამ შეაშინა და შეაძრწუნა მთელი სამყარო - წარმართული სამყარო, იუდაური სამყარო... განქარვებულ იქმნა თავად წარმარული სწავლება, იმის გამო, რომ ადამიანებმა მასობრივად ირწმუნეს ქრისტე და დღის ნებისმიერ დროს უკვე აღვსილნი იყვნენ სიხარულით, იმ სიხარულით, რომ იხილეს, ნახეს, თუ რა არის ჭეშმარიტება და აღარავითარი ზიანის მოტანა აღარ შეუძლია ადამიანისთვის მთას, ზღვას თუ ნებისმიერ სტიქიას, როდესაც მას ღვთის სარწმუნოება აქვს.

9. "მოხედე ქუეყანასა და დაათვრე იგი, განამრავლე განმდიდრებაი მისი; მდინარე ღმრთისაი აღივსო წყლითა; განუმზადე საზრდელი მათი, რამეთუ ესე არს განმზადებაი" - მოხედა უფალმა ქვეყანას - თვითონ მოვიდა, განკაცნა და ადამიანები ერთმანეთის სიყვარულით დაათრო. თრობაში აქ არა ცოდვა, არამედ სიკეთე იგულისხმება. "განამრავლე განდიდებაი მისი" - ადამიანის სიმდიდრე, როგორც მიწაზე, ასევე ზეცაში, არის სულიერი წარმატებულობა და ღვთის სარწმუნოება. სწორედ ეს წარმატებულობა იქნა გამრავლებული ადამიანთა შორის. "მდინარე ღმრთისაი აღივსო წყლითა" - ღვთის მდინარეში შეიძლება ვიგულსხმოთ ძველი აღთქმა, რომელიც შეიძლება შევადაროთ მხოლოდ მდინარის კალაპოტს, სადაც წყალი არ მოედინებოდა, ანუ ძველი აღთქმის სწავლება არ იყო მაცხოვნებელი სწავლება, არამედ მხოლოდ მაცხოვნებელ სწავლებასთან მიმყვანებელი და სწორედ "მდინარის კალაპოტში" - ძველი აღთქმის სწავლებაში წამოვიდა შემდეგ ახალი აღთქმის სწავლება - აღივსო წყლითა, ანუ სახარებისეული სწავლებით, რომელმაც განაცოცხლა და განასულიერა ყველა ადამიანი. ეს წყალი, სახარებისეული სწავლება იქმნა საზრდელი ადამიანებისა, რომელმაც მიიყვანა ადამიანები უფალთან.

10. "ურნატნი მისნი დაათვრენ, განამრავლე ნაყოფი მისი, ცუარითა მისითა მხიარულ იყოს ჯეჯილი მისი" - უფალო, ყველაფერი აღავსე შენი სიკეთეებით, ნაყოფები განუმრავლე ადამიანებს და "ცუარითა მისითა მხიარულ იყოს ჯეჯილი" - საღვთო სწავლების ცვრით, მცირედი ნაწილითაც კი მხიარული იქნება ადამიანთა გულებიო. რა თქმა უნდა, წვიმას მეტი შედეგი მოაქვს ჯეჯილისთვის, მცენარეებისთვის, ვიდრე ცვარს, მაგრამ საღვთო სწავლების ცვარიც, მცირედი ნაწილიც კი განახარებს და განამხიარულებს ადამიანებს.

11. "აკურთხო გვირგვინი წელიწადისაი სიტკბოებითა შენითა, და ველნი შენნი აღივსნენ სიპოხითა" - ყოველი წელიწადი შენი კურთხევით აკურთხო, უფალო. ყოველი დღე, ყოველი წამი ღვთის კურთხევითაა. რომ არა ღვთის ძალა და კურთხევა, სამყარო წამითაც კი ვერ გაძლებდა. სწორედ ამას ბრძანებს დავით წინასწარმეტყველი ფსალმუნის ამ მუხლის დასაწყისი სიტყვებით: "ველნი შენნი აღივსნენ სიპოხითა" - ველში აქ შეიძლება ვიგულისხმოთ ადამიანები, რომლებიც ღვთის სიპოხით, ღვთის სწავლებით აღივსნენ, რომელიც მთელ სამყაროს მოჰფინა უფალმა თავის მოციქულების პირით.

12. "განპოხნეს შუენიერებაი უდაბნოისაი, და სიხარული ბორცუთა შეიმოსონ" - არა მარტო იმ ადგილებში, სადაც ადამიანები სახლობდნენ, არამედ უდაბნოებშიც კი იქმნა ღვთის სიპოხე და განმხიარულება. ეს არის წინასწარმეტყველება იმის შეასახებ, რომ უამრავი ადამიანი უდაბნოებში განძლიერდებოდა და განადიდებდა უფალს. მართლაც, ვიცით, რომ მრავლად იყვნენ ღირსი მამები და ღირსი დედები, რომლებიც უდაბნოებშიც განადიდებდნენ უფალს - თავად უდაბნომაც კი ღვთის სიპოხე მიიღო, უკვე უდაბნოებიც განადიდებდნენ თავიანთი მცხოვრებლებით უფალს. "და სიხარული ბორცუთა შეიმოსონ" - ბორცვებში შეიძლება ვიგულისხმოთ ეკლესიები, რომლებითაც უდაბნოები მოიფინა ქრისტიანობის პირველივე საუკუნეებში. ფაქტობრივად არც ერთ ქრისტიანულ ქვეყანაში არ დარჩენილა ერთი უდაბნოც კი, სადაც ბერ-მონაზვნები არ მკვიდრობდნენ და სადაც უფალი არ განიდიდებოდა.

13. "შეიმოსნენ ვერძნი ცხოვართანი და ღელეთა განამრავლონ იფქლი; ღაღადებდენ და გალობდენ" - "შეიმოსონ ვერძნი ცხოვართანი", როგორც წმინდა მამაბი გვეუბნებიან, აქ უნდა ვიგულისხმოთ მიწიერი ხელისუფალნი, მეფეები. მათაც კი შეიმოსონ ღვთის სიტყვა, ღვთის სარწმუნოება. მართლაც, ვიცით, რომ ქრისტიანობის პირველივე საუკუნეებიდან უამრავი მმართველი გახდა ქრისტიანი, მეოთხე საუკუნიდან კი იმპერატორები, მეფეები ხდებოდნენ ქრისტეს მიმდევარნი, ანუ დავითი წინასწარმეტყველებს იმის შესახებ, რომ ქრისტეს სარწმუნოება არა მარტო უბრალო ხალხში, არამედ თვით ხელისუფლებაში, მმართველ კლანებშიც კი გავრცელდებოდა და უმაღლესი ხელისუფალნიც კი განადიდებდნენ უფალს. შემდეგი სიტყვებით "ღელეთა განამრავლონ იფქლი" დავითი წინასწარმეტყველებს, რომ ქვეყანაზე არ დარჩება კუთხე და ადგილი, სადაც ღვთის მადიდებელი ადამიანი არ იქნება, ყველგან განმრავლდება სულიერი იფქლი, ანუ ღვთის სარწმუნოება და ღვთის სწავლება და სამარადისოდ იქნება ღვთის დიდება და ღვთისადმი გალობა, ამქვეყნადაც და მეორედ მოსვლის შემდეგაცო.

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
21.06.2014
ჟურნალი "მწყემსი" (#1899 წ., ##9-10) მედავითნეებს ამგვარ რჩევებს აძლევს:

1. ყველა ეკლესიური სამსახური და ყველა წესი აღასრულე ეკლესიური წესრიგის დაცვით, კრძალულებით და მშვენიერად წაიკითხე და იგალობე აუჩქარებლად. დაიცევ კითხვისა და გალობის დროს ძველი ეკლესიური წესი. უმთავრესად ნუ აჩქარდები, როცა წმინდა ლოცვებს კითხულობ.
27.09.2012
ფსალმუნი 65-ე
გაგრძელება
9. "რამეთუ გამოცადენ ჩუენ, ღმერთო, და გამმახურვენ ჩუენ
13.09.2012
ფსალმუნი 65-ე

სამოცდამეხუთე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
13.09.2012
კანონი 1
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
30.08.2012
გადაბირების საცთური. ავადმყოფობის დროს ყავარჯნებით გაჭირვებით მივდიოდი ტაძრამდე, ამიტომ შინ ხშირად მსტუმრობდნენ მორწმუნეები.
16.08.2012
ფსალმუნი 64-ე
სამოცდამეოთხე ფსალმუნი არის წინასწარმეტყველება წარმართთა მოქცევის შესახებ, ასევე ფსალმუნში ჩანს იმედი იმისა, რომ უფალი უსჯულოებიდან გამოგვიხსნის
02.08.2012
ფსალმუნი 63-ე
ამოცდამესამე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
19.07.2012
ფსალმუნი 62-ე
გვესაუბრება არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
05.07.2012
წმინდა მამები ბრძანებენ, რომ ქრისტიანი ადამიანი ჯარისკაცივით მუდამ საბრძოლველად უნდა იყოს მზად, რადგან როგორც ერთ-ერთ ლოცვაში წერია: "საფრთხეთა შორის მრავალთა ვვალთ".
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
იმ ქრისტიანულ სასწაულთაგან, რომელნიც დღემდე ხილულად აღესრულება, ერთ-ერთი ნაკურთხი წყლის უხრწნელობა გახლავთ. მორწმუნენი ნაკურთხ წყალს, როგორც სიწმინდეს, წლობით ინახავენ ისე, რომ მას არც ფერი ეცვლება, არც გემო და არც სხვა რამ თვისება.

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı teheccüd namazı nedir cialis viagra satış

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır