გულისხმა-ყავთ ესე ყოველთა, რომელთა დაგივიწყებიეს ღმერთი
გულისხმა-ყავთ ესე ყოველთა, რომელთა დაგივიწყებიეს ღმერთი
ფსალმუნი 49-ე
ორმოცდამეცხრე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე):
(გაგრძელება)
18. "იხილი თუ მპარავი, თანაურბიოდე მას და მეძავსა თანა დასდვი ნაწილი შენი" - ეს სიტყვებიც კვლავ იუდეველთა სჯულის მოძღვრების მიმართაა წარმოთქმული უფლის მიერ: მპარავებთან და მეძავებთან გექნებათ ნაწილი იმის გამო, რომ ღვთის სიტყვას იპარავთ - ისე არ ასწავლით ადამიანებს, როგორც მე გადმოგეცითო. მართლაც, როდესაც მაცხოვარი მოვიდა, აბსოლუტურად გამიწიერებული იყო საღვთო სწავლება და თავად მესია, რომელიც ადამიანთა სულების სახსნელად უნდა მოსულიყო, უკვე იუდეველ სწავლულებს ადამიანებისთვის წარმოდგენილი ჰყავდათ როგორც მიწიერი მხსნელი ისრაელის სახელმწიფოსი. ამიტომაც წარმოთქვამს უფალი მათ მიმართ, მეძავებთან და მპარავებთან გექნებათ ნაწილი იმის გამო, რომ ღვთის სიტყვა მოიპარეთ, ის ჭეშმარიტება გამოაკელით, რაზეც იყო აგებული საღვთო სწავლებაო.

19. "პირმან შენმან განამრავლა უკეთურებაი და ენაი შენი თხზვიდა ზაკვასა" - ისევ და ისევ ისრაელიანთა სჯულისმეცნიერთ მიმართავს უფალი დავითის პირით: თქვენმა პირმა უკეთურება განამრავლა და თქვენი ენა ზაკვას თხზავდა. სწორედ უკეთურებაა, როდესაც საღვთო სწავლებას რაღაცას შევმატებთ ან მოვაკლებთ, თუნდაც მცირედს, რადგან ამით საღვთო სწავლებას არსს ვუცვლით.

20. "შჯი რაი, ძმისა შენისათვის ბოროტსა იტყოდი და ძისათვის დედისა შენისა დასდვი საცდური" - თქვენი განსჯა ასეთია: როდესაც თქვენ თავად თქვენს ძმებს, დედათქვენისა და მამათქვენის შვილებს განსჯით, ბოროტს უზრახავთ. ბოროტს როგორ უზრახავდნენ? - ერთი მხრივ, იმით, რომ თავიანთი განდიდება უნდოდათ ფარისეველთ, სჯულისმეცნიერთ, გინდ სადუკეველთ - იმდროინდელ იუდეურ სასულიერო ელიტას, მაგრამ ასევე ისინი თავიანთ ძმებს ბოროტს იმით უზრახავდნენ, რომ ჭეშმარიტებას არ ასწავლიდნენ, ჭეშმარიტება დაფარეს. როგორც სახარებაში ბრძანებს მათ მიმართ უფალი: ჭეშმარიტება დაფარეთ ადამიანთა თვალთაგან, თქვენ არა შეხვალთ და შემავალთა არა უტევებთ შესვლასო.

21. "ესე ყოველი ჰყავ და დავიდუმნე; ჰგონე უშჯულოებაი, ვითარმედ მეცა შენ გემსგავსო; გამხილო და წარმოვადგინნე ცოდვანი შენნი წინაშე პირსა შენსა" - ამ ყველაფერს იქმოდით და "მე დავიდუმნე" - არაფერი მოვიმოქმედე, არ განგსაჯეთ, მაგრამ თქვენ გგონიათ, მეც თქვენსავით უსჯულო ვარ და მეც უსჯულოებას ვასწავლი, თქვენს სწავლებებზე დავტოვებ კაცობრიობასო? - მიმართავს იუდეველთა სჯულისმოძღვართ უფალი ისევ და ისევ დავითის პირით. არა, გამხილებთ და თქვენს წინაშე და ყველა ადამიანის წინაშე წარმოვადგენ იმ ჭეშმარიტებას, რომ თქვენ სიცრუეს ასწავლიდით მათო. მართლაც, როდესაც უფალი მოვიდა, ამხილა იუდეველთა ფარისევლები და სჯულის მეცნიერნი იმის გამო, რომ არ ასწავლიდნენ ადამიანებს საღვთო მცნებას ისე, როგორც სიმართლე, ჭეშმარიტება იყო. უფალმა ახალი სჯული მისცა კაცობრიობას - ჭეშმარიტად როგორ უნდა ერწმუნათ.

22. "გულისხმა-ყავთ ესე ყოველთა, რომელთა დაგივიწყებიეს ღმერთი; ნუუკუე წარგიტაცნეს და არავინ იყოს მხსნელ თქუენდა" - მაგრამ ვიცით, რომ უფალი მარტო კი არ ამხილებს ადამიანებს, არამედ აძლევს სწავლებასაც, თუ როგორ უნდა გადარჩნენ თავად ისინი, რომლებიც არასწორად ასწავლიდნენ სჯულს. ამიტომაც მიმართავს დავითის პირით იუდეველთა სჯულის მეცნიერთ: მოისმინეთ, "გულისხმა-ყავთ" - გაიგეთ, რას გეუბნებით თქვენ, რომელთაც დაგივიწყებიათ ღმერთი" - ე.ი. ღმერთი დაგივიწყებიათ თქვენ და გაიგეთ, მიხვდით, რასაც გეუბნებით. ეს იმ დრომდე ქმენით, ვიდრე სიკვდილი წარგიტაცებთ - ვიდრე ამ ქვეყნიდან გახვალთ, რადგან ამის შემდეგ თქვენი მხსნელი აღარავინ იქნებაო. თუ ადამიანი უშჯულოებაში მოკვდა, მისი მხსნელი ვეღარავინ იქნება.

23. "მსხვერპლმან ქებისამან მადიდოს მე, და მუნ არს გზაი, სადა უჩუენო მას მაცხოვარებაი ჩემი" - "ქების მსხვერპლი" - ღვთისადმი აღვლენილი მარადიული ლოცვა-ვედრება, მარად უფალთან გონებით ყოფნა, ჭეშმარიტი მსხვერპლია, ასევე ეს არის გზა, რომლითაც ადამიანი იხილავს ღვთის მარადიულობას დაFღვთის მაცხოვარებას, ანუ ცოცხალ, მარადიულ ღმერთს.

P.S. ფსალმუნი წინასწარმეტყველურია. მასში ნაწინასწარმეტყველებია მაცხოვრის მოსვლის, განკაცებისა და მეორედ მოსვლის შესახებ. ასევე გადმოცემულია სწავლება, თუ რისთვის იყო დადგენილი ძველი აღთქმის სწავლება. არა იმისთვის, რომ ეს თავად უფალს სჭირდებოდა, არამედ იმისთვის, რომ ეს ადამიანებს სჭირდებოდათ. მაცხოვრის მოსვლის შემდეგ, ამაღლდა რა ადამიანის გონება საღვთო სწავლებაში - ნაბიჯი გადადგა ადამიანის გონებამ ზეაღმატებულისაკენ, უკვე უფალი გვასწავლის, ჭეშმარიტად როგორი მსხვერპლი უნდა შევწიროთ მას - ქების მსხვერპლი. ესეც უფალს კი არ სჭირდება, არამედ ისევ და ისევ ჩვენთვის, ჩვენი სულისთვისაა საჭირო.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
21.06.2014
ჟურნალი "მწყემსი" (#1899 წ., ##9-10) მედავითნეებს ამგვარ რჩევებს აძლევს:

1. ყველა ეკლესიური სამსახური და ყველა წესი აღასრულე ეკლესიური წესრიგის დაცვით, კრძალულებით და მშვენიერად წაიკითხე და იგალობე აუჩქარებლად. დაიცევ კითხვისა და გალობის დროს ძველი ეკლესიური წესი. უმთავრესად ნუ აჩქარდები, როცა წმინდა ლოცვებს კითხულობ.
20.06.2013
სამოცდამერვე ფსალმუნს განგვიმარტავს მამა მაკარი აბესაძე

27. "შესძინე უსჯულოებაი უსჯულოებასა ზედა, და ნუ შევლენან იგინი სიმართლესა შენსა"
20.06.2013
კანონი 15
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
06.06.2013
სამოცდამერვე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე)
23.05.2013
კანონი 14
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
09.05.2013
სამოცდამერვე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე)
25.04.2013
სამოცდამერვე ფსალმუნს განგვიმარტავს არქიმანდრიტი მაკარი (აბესაძე)
25.04.2013
კანონი 13
ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.
11.04.2013
სამოცდამერვე ფსალმუნში ნაწინასწარმეტყველებია მაცხოვრის განკაცება და ჯვარცმა, ასევე გადმოცემულია მაცხოვრის მოსვლამდელ პერიოდში კაცობრიობის მდგომარეობა.
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
"შეიყვარეთ მოყვასი! და თქვენ შეიყვარებთ ქრისტეს! შეიყვარეთ მაჭირვებელნი და მტერნი! და სიხარულის კარი განიხვნება თქვენთვის, მკვდრეთით აღმდგარი ქრისტე განწმენდს სიყვარულში აღმდგარ თქვენს სულს. სულ ეს არის! რა ცოტას ელის ჩვენგან უფალი! ამაშია ჩვენი სამოთხე! ეს ჩვენი აღდგომაა! შეიყვარეთ სიყვარული და მარად იცოცხლებთ სიყვარულის ვნებებში აღმდგარი მაცხოვრის სიყვარულში!" - სქემარქიმანდრიტი ვიტალი (სიდორენკო)

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu tahincioglunakliyat.com.tr aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org pdf indir casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu slot siteleri pdf indir ingilizce trke eviri lyrics translate video shell alfa shell eya depolama depolama