უფალს თითოეული ცოდვილის ცხონება სურს
უფალს თითოეული ცოდვილის ცხონება სურს
მისი წმინდა ნებაა, ყველა მასთან ერთად ვსუფევდეთ სამარადისოდ
დროა შევიმეცნოთ და ვესწრაფოთ კეთილი საქმეების აღსრულებას, რათა უფლის რისხვასა და საუკუნო სასჯელს არ მივეცეთ. ენით გამოუთქმელი ტანჯვაა, როცა ადამიანის სული ჯოჯოხეთში მოხვდება, მაგრამ თუკი დავფიქრდებით, ღრმად და გონივრულად დავუკვირდებით, ორ დიდ სასჯელს ამოვიცნობთ: პირველი - სასუფევლიდან გამოძევებაა, მეორე კი - "შთავრდომაი ცეცხლსა მას საუკუნესა". უფლის სასუფევლიდან სულის გამოძევება გაცილებით მძიმე და მწარე განცდაა, ვიდრე მისი საუკუნო ცეცხლში მოხვედრა, თუმცა მრავალთ პირიქით ეჩვენებათ, რადგან მარადიული სატანჯველის ტკივილი გაცილებით მეტად აშინებთ. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან სიტყვით შეუძლებელია გამოვხატოთ ის საოცარი სიხარული და ნეტარება, რომელიც უფლის ერთგულ სულს ზეცაში ელის. ჩვენ მცირედი წარმოდგენაც კი არ გვაქვს საღვთო მშვენიერებისა და მოუკლებელი, დაუშრეტელი სიმდიდრის შესახებ. ამიტომაც ვერ ვაცნობიერებთ, რას ნიშნავს მისი დაკარგვა, რამხელა სიმწარე და ტკივილი ახლავს თან.

გევედრები, მხოლოდშობილო ძეო და სიტყვაო ღვთისაო, მუხლს მოვიყრი შენი სიკეთისა და წყალობის წინაშე, აგვარიდე ამ სასტიკ სატანჯველსა და სიძნელეს, ნუ განგვაცდევინებ მის შხამსა და მომაკვდინებელი ნაყოფის გემოს, რადგან არ არსებობს იმაზე დიდი ჭირი და მწუხარება, ვიდრე სასუფევლისგან განგდებაა, როცა მოვისმენთ უფლის შემაძრწუნებელ სიტყვებს: "არა გიცნი თქუენ" (მათ. 25,12; 7,42) ან კიდევ: "მშიოდა და არა მეცით ჭამადი" (მათ. 25,41)... მართლაც ვერავითარი ტკივილი ვერ შეედრება იმ განსაცდელსა და გასაჭირს, ქრისტეს განრისხებით რომ მოვიწევთ, როცა "სახიერსა მის პირსა გარემიიქცევს ჩვენგან და ტკბილითა მით თუალითა არა მოიხედავს ჩუენ ზედა". უფალმა ისე ძლიერ შეგვიყვარა ჩვენ, მოღალატენი და ცოდვათა სიმრავლით მისგან განდგომილნი, რომ მტრად ქცეულნი კვლავ შვილებად მიგვიღო საკუთარი ჯვარცმითა და სიკვდილით, "თავსაცა თვისსა არა ჰრიდა, არამედ მისცა სიკუდილად, რაითა მომიძინეს წარწყმედილნი ესე და შეცდომილნი მთათა ზედა და შემკრიბნეს წყალობით". ასეთი სიკეთის შემდეგ როგორღა ვიკადრებთ უფლის წმინდა სახის ხილვას, რადგან გლახაკი, მშიერ-მწყურვალი ვიხილეთ და არა დავაპურეთ ქრისტე მასში?!.

საოცარია სიკეთე ღვთისა, მისი უსაზღვრო სიყვარული ცოდვაში დანთქმულთა მიმართ. ყოველივე ეს კარგად ჩანს სიტყვებში, "რომელთა ეტყვის მარცხენით მდგომარეთა მათ", რადგან არათუ იმ მადლსა და პატივს შეახსენებს, კაცობრიობამ ღვთისგან საჩუქრად რომ მიიღო, არამედ მხოლოდ ბოროტებისა და გულქვაობისთვის ამხილებს. მართალთა მსგავსად, უფალს თითოეული ცოდვილის ცხონება სურს. აბა, სხვას რას უნდა ნიშნავდეს სიტყვები: "მოვედით და დაიმკვიდრეთ განმზადებული თქვენთვის სასუფეველი დაბადებითგან სოფლისაით" (მათ. 25-34). სასჯელისთვის განწირულთ კი სხვაგვარად მიუგო: "წარვედით ცეცხლსა მას განმზადებულსა არა თქუენთვის, არამედ ეშმაკისათვის და მსახურთა მისთათვის" (მათ. 25,41-42). უფალმა სასუფეველი ყოველ ჩვენგანს განუმზადა სულის სავანედ და განსასვენებლად, მისი წმინდა ნებაა, ყველა მასთან ერთად ვსუფევდეთ სამარადისოდ, მაგრამ ხშირად ჩვენ თვითონ არ გვსურს ეს და ჩვენი ცხოვრებით, ცოდვებით იმ ბნელი საპყრობილისკენ მივისწრაფვით, რომელიც მხოლოდ ეშმაკთათვისაა განმზადებული.

დიდი დაფიქრება და ყურადღება გვმართებს ამ სიტყვების მოსმენის შემდეგ: არ არის იოლი და უდარდელი ჩვენი ცხოვრება. მხოლოდ მხიარულებასა და სიცილში ვერ განვლევთ სიცოცხლეს, რადგან აურაცხელი ვნებისა და ტკივილის მომასწავებელი, "მომატყუებელია" ამგვარი ყოფა. ვაშენებთ სახლებს, ვყიდულობთ აგარაკებს, ძვირფასეულობითა და მდიდრული სამოსით ვიმოსებით, ვჭამთ, ვსვამთ, განვცხრებით, მაგრამ გვავიწყდება ყველაზე მნიშვნელოვანი - ყოველივე ამის ამაოება და მსწრაფლწარმავლობა. სატანჯველნი კი, ამ "სიკეთეებით" რომ მოვიწევთ, მეტად მტკიცე და წარუვალია. ჯერ კიდევ ჩვილნი ვართ აზროვნებით, უგუნურნი - გონებით, ხოლო როცა ცნობიერების სისრულეს მივაღწევთ, მივხვდებით, რომ "ესე ყოველი სამღერელი არს ყრმათაი". ბავშვი ხან მეფობანას თუ მთავარსარდლობანას თამაშობს, ხან კი თიხითა და ქვიშით სასახლეებსა და კოშკებს აშენებს, მაგრამ როცა გაიზრდება, დავაჟკაცდება, ასეთი საქციელი ღიმილს მოჰგვრის. თუკი ყრმას ქვიშის სახლს ვინმე დაუნგრევს, ტირის და ცრემლად იღვრება, თითქოს ამით ყველაფერი დაენგრა. ჩვენც, სულიერად ჩვილნი, "დაკლებასა და დაჭირვებასა ხორციელთა საქმეთასა მწუხარე ვართ და მგლოვიარე".

დროა გამოვიღვიძოთ სულიერი ძილისგან, "მოვიდეთ ჩუენცა ჰასაკსა და ცნობასა სულიერსა", როდემდე უნდა ვიყოთ ამგვარ მომაკვდინებელ მდგომარეობაში, "თანამდებ" საუკუნო სასჯელისა, რომლისგანაც ვერ გვიხსნიან ვერც მშობლები და შვილები, ვერც ძმები და მეგობრები. ყოველი ამსოფლიური დიდება გადავა და გაიფანტება, ვნებითა და ცოდვებით გაჟღენთილი გულისთქმები გაქრება, ხოლო სასჯელი, რომელიც მათ მიერ მოიწევა ჩვენზე ჩვენივე ნებით, უკუნისამდე იქნება. შევიყვაროთ კეთილი საქმეები როგორც აქ, მიწაზე, ასევე მომავალ საუკუნო სიცოცხლეში.

ჭეშმარიტად სანატრელი და ბედნიერია ღვთის მსახური, ერთგული, სათნოებათა მოქმედი ადამიანი. ნაყოფიერი ხის მსგავსია იგი და "ახარებს ყოველთა, რომელნი ხედვიდენ მას". რომელია უმჯობესი - სიმდიდრე თუ სიგლახაკე? პატივი თუ შეურაცხყოფა? შვება თუ გაჭირვება? ყველასთვის ნათელია, რომ სიმდიდრე, პატივი და შვება აღმატებულია მათ შორის. ასევე საქმე უმჯობესია სახელზე. მართლაცდა, რა სარგებლობა ექნება საქმის გარეშე დარჩენილ სახელს? თუკი არჩევ, მდიდარი გერქვას და პურის ნატეხი გენატრებოდეს, პატიოსანსა და ზრდილს გიწოდებდნენ, სინამდვილეში კი "გინებულ იყო ყოველთაგან", მაშ, შეიყვარე უგუნური, ამსოფლიური საქმენი და რასაც პატივს მიაგებ, იმასვე მოიმკი. თუ ჭეშმარიტებას, სათნო საქმეებს ეძებ, მოიძულე ბოროტი გულისთქმები, ამაო საზრუნავი სოფლისა, დათმე მიწიერი ზეციერისთვის, წარმავალი მარადიულისთვის და მოიპოვებ საუკუნო შვებასა და პატივს, ჭეშმარიტ სიმდიდრესა და სიხარულს, "ანგელოზთა თანა ყოფასა და ღვთის პირის ხილვას", რომელიც აღმატებულია ყოველგვარ სიკეთესა და სათნოებაზე.

გამოვირჩიოთ, შევიყვაროთ და შევიძინოთ მარადიული ფასეულობანი, განვერიდოთ ამქვეყნიურ შფოთს, სულები უდიდესი სიმდიდრითა და მყუდროებით სავსე ნავსაყუდელს შევავედროთ, "რომელსა ღირსმცა ვართ მიმთხუევად" მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა არს დიდება, სიმტკიცე და პატივისცემა თანა მამით და სულით წმიდითურთ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
27.12.2018
მღვდელი ვალენტინ ვასეჩკო
ნაწილი IV. პროტესტანტული სარწმუნოებრივი მოძღვრება
კალვინიზმი
ეჭვს არ იწვევს, რომ რეფორმაციის აკვანი იყო და ყოველთვის გერმანია დარჩება
05.06.2017
ალექსანდრე მილეანტი, ბუენოს-აირესისა და სამხრეთ ამერიკის ეპისკოპოსი, მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველი, მისიონერი, სასულიერო მწერალი (1938-2005)
08.08.2016
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის ლოცვა-კურთხევითა და მაღალყოვლადუსამღვდელოესი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლის (ბერბიჭაშვილი) ძალისხმევით, 2012 წელს ქ. ფოთში დაარსდა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი.
17.07.2016
ამონარიდი სტატიიდან: "ქორწინება და ევქარისტია" - პროტოპრესვიტერი იოანე მეიენდორფი

"ერთიანობა, ანუ ორმხრივი მზაობა მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან ერთიანობაში ცხოვრებისა,
07.07.2016
მიტროპოლიტი სტეფანე (კალაიჯიშვილი)
2016 წლის 27 მაისი
მოხსენება, წარმოთქმული საღვთისმეტყველო კონფერენციაზე
01.07.2016
მიტროპოლიტი სტეფანე (კალაიჯიშვილი) -
მესინიის მიტროპოლიტ ხრიზოსტომოსის ინტერვიუსთან დაკავშირებით

ამას წინათ ჟურნალ "პრო-ნიუს"-ში (1 მაისი 2016 წ.) გამოქვეყნდა მესინიის მიტროპოლიტ ხრიზოსტომოსის ინტერვიუ
30.06.2016
თანამედროვე ეპოქა ხშირად მრავალი მოვლენისა და დილემის წინაშე გვაყენებს, რომლებიც ძველ დროში არ შეხვედრია ადამიანს.
29.06.2016
ბოლო პერიოდში ინტერნეტ სივრცეში ფეისბუქ-სტატუსებისა თუ სხვა ვებგვერდებზე გამოქვეყნებული სტატიების საშუალებით, აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიის კრიტიკა მისი პოზიციის გამო,
25.03.2016
ამჟამად, როცა ამდენი ცრუ საუბარი გვესმის ეგრეთ წოდებულ "ეკლესიათა გაერთიანებაზე", როცა ფართოვდება და ძლიერდება მრავალთათვის აღტაცების მომგვრელი "ეკუმენური მოძრაობა"
24.03.2016
რა მწარე და გულსატკენი სანახავია: ქრისტიანები, რომლებმაც არ იციან, რა არის ქრისტიანობა! არადა, ირგვლივ თითქმის ყველგან ეს მდგომარეობაა;
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
იოანე დაიბადა კუნძულ კვიპროსზე, დიდებულის ოჯახში. ბავშვობიდან ღვთის შიშით იზრდებოდა.

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu tahincioglunakliyat.com.tr aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org pdf indir casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu slot siteleri pdf indir ingilizce trke eviri lyrics translate video shell alfa shell eya depolama depolama