casino siteleri 2023
მღვდელმოწამე თევდორე, კველთელი მღვდელი (+1608-1609) - 08 ივნისი (21 ივნისი) - კარიბჭე
მღვდელმოწამე თევდორე, კველთელი მღვდელი (+1608-1609) - 08 ივნისი (21 ივნისი)
მღვდელმოწამე თევდორე, კველთელი მღვდელი (+1608-1609) - 08 ივნისი (21 ივნისი)
წმინდა თევდორე კველთელი XVII საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც აღმოსავლეთ საქართველო სეფიანთა ირანის გავლენისქვეშ იმყოფებოდა.

1609 წლის დასაწყისში ოსმალეთმა იძალა სპარსეთზე, წაართვა ბაღდადი, შემდგომ მიიტაცა სამცხე-საათაბაგო და იმავე წლის ივნისში ახალციხიდან მრავალრიცხოვანი ჯარით, რომელშიც ორი ათასი ყირიმელი თათარი ერია, ქართლს შემოესია.

ოსმალებმა სწრაფად განვლეს ჯავახეთი, თრიალეთი, ქართლში შემოსასვლელი გზების მცველი ქართველები ამოხოცეს და მოულოდნელად მოადგნენ მანგლისს.

მანგლისის ღვთისმშობლის ეკლესია დარბევას სასწაუ¬ლებრივად გადაურჩა. მემატიანე წერს:

"ესევითარმა ღრუბელმა ზრქელმა და ნისლმა დაფარა იგი, ვიდრეღა პირისპირ მისა ჩავლეს ესოდენმა სიმრავლემან მეომართამან და ეკლესია იგი სოფლითურთ ვერ იხილეს".

ამ დროს საქართველოში მეფობდა ახალგაზრდა მეფე წმინდა ლუარსაბ II (ხს. 21 ივნისს). ის მცირე ამალით ცხირეთის ციხეში, თავის საზაფხულო რეზიდენციაში, იმყოფებოდა.

ოსმალებმა, რომლებმაც მეფის სამყოფელი იცოდნენ, გადაწყვიტეს უმოკლესი გზით შეჭრილიყვნენ შიდა ქართლში, ცხირეთის ციხეს თავს დასხმოდნენ, შეეპყროთ ლუარსაბი და ამ გზით მთელი საქართველო დაემორჩილებინათ. ოსმალ-თათრებს საქმეს ისიც უადვილებდა, რომ წმინდა ლუარსაბმა, რომელსაც მათგან 4-5 საათის სავალი მანძილი აშორებდა, არაფერი იცოდა მის სამეფოში მტრის ლაშქრის შემოჭრის შესახებ.

მანგლისიდან ცხირეთამდე რამდენიმე გზა მიდიოდა, თითოეული საკმაოდ მოუხერხებელი იყო. ოსმალებს ვერ გადაეწყვიტათ, რომელ გზას დასდგომოდნენ. ცხადია, თავისი მიზნების შესასრულებლად მათ ყველაზე მოკლე და მოხერხებული გზა სჭირდებოდათ.

მანგლისის ახლოს, სოფელ კველთაში, თათრებმა ქართველი მღვდელი შეიპყრეს. მემატიანე წერს:

"კველთას შეიპყრეს მღვდელი ერთი, სახელად თევდორე, პატიოსანი და მოშიში ღვთისა და ერთგული მეფისა თვისისა".

{"კველთას თედორე შეიპყრეს, მცოდნე და კარგი მღვდელიო", - გვიდასტურებს იოსებ თბილელი. ოსმალები რომ მოვიდნენ, მღვდელი თურმე ეკლესიას კეტავდა. სხვებთან ერთად ტყეში გაქცევა ვერ მოესწრო, რადგან, პირველ რიგში, მტრის ხელყოფისგან ეკლესიის სიწმინდეთა დაცვასა და გადამალვაზე ეზრუნა.

მამა თევდორეს ოსმალებმა მეგზურობის გაწევა მოსთხოვეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას წამებით სიკვდილი ელოდა.

მემატიანე მოგვითხრობს:

{"და რა მოვიდნენ გოსტიბის თავსა, დაუწყეს მღვდელს თევდორეს ლანძღვითა ცემა და ეტყოდეს, ვითარმედ მიგვიძეღ მეფეზედა და სწადდათ სიკუდილი მეფისა.

მღვდელმა თევდორემ გულში თქვა: ჩემის ორის დღის სიცოცხლისათვის ამას რატომ ვიქმ, აწ მივუძღვე და მეფე მოვაკვლევინო და ქართლიც ააოხრონ და მე რაღა მეშველებაო ან ჩემსა სულსაო".

მემატიანის მიერ გადმოცემული ამბის ჭეშმარიტებას XVIII საუკუნის I ნახევრის ცნობილი კათალიკოს-პატრიარქი, ბესარიონ ორბელიშვილიც ადასტურებს:

"ხოლო მან, სანატრელმა ხუცესმა, აღირჩია სიკვდილი, ვიდრე განცემა მეფისა და გაწირვა საქართველოისა".

კათალიკოსი ბესარიონი განაგრძობს:

{"მაშინ წარუძღვა ხუცესი იგი, წარიყვანა იგინი უგზოთა ადგილთა, აღხდა მთასა მას ზედა და გარდაუქცია გზა იგი ცხირეთს მიმყვანებელი და წარიყვანა და შთახდა ხევსა კოდისასა, გზასა ძნელთა და იწროთა და კლდოვანთა, და სხვასა მათსა ცხენნი მრავალნი და კაცნი შთაცვინეს კლდეთა და კაბანთა და მოსწყდეს.

იხილნეს რა თავნი ესრე მოცთომილნი და შეიწრებულნი, კაცთა მათ სახელოვანთა შეიპყრეს ხუცესი იგი და თავი წარკვეთეს".

XVIII საუკუნის I ნახევრის მემატიანე ბერი ეგნატაშვილი დასძენს:

{"თევდორე მღვდელი შეირაცხა წმინდათა მოწამეთა თანა". ხოლო კათოლიკოს-პატრიარქი ანტონ I თავის ნაშრომში {"მარტირიკა" წერს:

{"მღვდელმა თევდორემ სიკვდილით მიიღო სანატრელი აღსასრული ცხოვრებისა წმინდათა თანა".

თევდორეს თავდადებამ ნაყოფი გამოიღო. მტერმა წადილი ვერ შეისრულა. წმინდა მეფე ლუარსაბმა ციხეში გამაგრება მოასწრო, შემდეგ კი ქართველთა ლაშქარმა თბილისის მურავის გიორგი სააკაძისა და თავად ზაზა ციციშვილის სარდლობით მოთარეშეებს მუსრი გაავლო.

{"თევდორე მღვდელმა მოიპოვა იმისთანა სახელი, რომ ქებით, დიდებით და კურთხევით იხსენიება ყველა ქართველისაგან, ვიდრე დედამიწის ზურგზე ჩვენი ერი იცოცხლებს" - წერდა იაკობ გოგებაშვილი.

გადმოცემის თანახმად, მანგლისის სიონის ტაძრის სამხრეთ შესასვლელის პირდაპირ მდებარე ქვის ჯვრის ქვეშ თევდორე კველთელის ნაწილები განისვენებს.

წმინდა მღვდელმოწამე თევდორეს ლოცვა ეწეოდეს სრულიად საქართველოს. ამინ.

* * *
წმინდა თევდორე მღვდლის ტროპარი

გზათა წრფელთა უფლისათა მავალმან გზაუშჯულოთა მათ დრკუდ წარუმართენ, რამეთუ დასდევ სული შენი მეფისა და ერისათუის შენისა, ვინაცა, მღდელობისა წესითა განშუენებული, წამებისა სისხლითა შეიმკევ, თევდორე, ყოვლადდიდებულო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათუის.
...............................
აქვე წაიკითხეთ:

იაკობ გოგებაშვილი - თავდადებული მღვდელი თევდორე

წმინდა მღვდელმოწამე თევოდორეს ლოცვა ეწეოდეს სრულიად საქართველოს!

თევდორე მღვდელი

ტროპარ-კონდაკი წმიდისა მოწამისა თევდორე მღვდელისა (კველთელისა)

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
21.09.2023
წმინდა პაფნუტი ტომით ეგვიპტელი იყო. იმპერატორ დიოკლეტიანეს მიერ გამოცხადებული ქრისტიანთა დევნისას განმგებელმა არიალემ ბრძანა,
14.09.2023
ეს ახოვანი მოღვაწე დაახლოებით 283 წელს, ნუმერიანეს ჟამს იშვა.
14.09.2023
ეს მოღვაწე სებასტიაში ლიცინიუსის მმართველობისას (307 - 324 წლები) ცხოვრობდა, ქრისტიანი გახლდათ,
02.09.2023
წმინდა ათანასე XVIII საუკუნის II ნახევარში ცხოვრობდა და წარჩინებულ და კეთილმსახურ ქრისტიან მშობელთა შვილი გახლდათ.
07.07.2023
წმინდა მოწამე ელისაბედი ჰესენ-დერმშტადტის ჰერცოგ ლუდვიგ IV-ისა და პრინცესა ალისას (ინგლისის დედოფალ ვიქტორიას ქალიშვილის) მეორე შვილი გახლდათ.
07.07.2023
წმინდა კვიპრიანე XVII საუკუნეში ცხოვრობდა, წარმოშობით საბერძნეთის გულიდან, სოფელ კლიცოსიდან გახლდათ.
14.06.2023
ქრისტესთვის წამებულნი, გამოიცდებოდნენ რა ცეცხლით, მახვილითა და მრავალგვარი სატანჯველით, თავიანთი მოწამებრივი სიკვდილით ღმერთს ადიდებდნენ,
14.06.2023
წმიდა მოწამე მეფე ლუარსაბი დაიბადა დაახ. 1592 წელს, იგი ქართლის მეფე გიორგი X-ის უფროსი ვაჟიშვილი იყო.
13.06.2023
წმინდა ანთიმოზ ივერიელის საეკლესიო ღვაწლი და ცხოვრებისეული მაგალითი ადამიანის მიერ ღვთისა და საზოგადო ვალის აღსრულების გამორჩეული ნიმუშია.
10.06.2023
წმინდა იოანე 1684 წლის 12 ივნისს ქრისტესთვის მოკლეს დამასკოში, კვირა დღის მწუხრზე, ფაშა სარი ჰუსეინის დროს.
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
1კ1

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com malatya oto kiralama istanbul eya depolama istanbul-depo.net papyonshop.com beikta sex shop ehirler aras nakliyat ofis tama medyalarge.org/ atvcenter.org kamyonet.biz.tr tuzcuolu nakliyat malatya temizlik shell aspx shell umitbijuteri.com hot air balloon cappadocia

casino siteleri idpcongress.org mobilcasinositeleri.com ilbet ilbet giris ilbet yeni giris vdcasino vdcasino giris vdcasino sorunsuz giris betexper betexper giris betexper bahiscom grandpashabet canl casino

casino siteleri