მტკიცეზე მტკიცეა მოციქულთა ბადენი!
მტკიცეზე მტკიცეა მოციქულთა ბადენი!
მათ სათხეველთ, რომელთაც ეს უკვდავი შესვენებულნი იყენებდნენ ხალხთა მონადირებისთვის, ვერასდროს დაგლეჯს დავიწყება. დრო-ჟამი ვერ დააძველებს და ვერ დაფლეთს ადამიანთა მონადირებას ამ იარაღით, რომელიც კაცთა ხელმა კი არა, საღმრთო მადლმა შექმნა. თუმცა ეს მეთევზურნი განგვეშორნენ და წავიდნენ ჩვენგან, მაგრამ ის იარაღები, რომლებსაც ისინი იყენებდნენ, ის ბადენი, მთელი ქვეყნიერება რომ მოიცვეს, არასდროს დაძველებულა. როცა ისინი ბადეს გაშლიან, თვითონ უხილავნი რჩებიან, ბადეები კი ივსება ხოლმე. ლერწმის ანკესი როდი ჰქონდათ მათ, ჟამთასვლისაგან რომ ლპება, არც ხელის თოკნი, სიძველისაგან რომ იშლება; ნემსკავიც როდი გაუკეთებიათ, რომელსაც ჟანგი შეჭამს, არც საზრდო რამ წამოუგიათ ნემსკავზე თევზთა მისატყუებლად და დასაჭერად; ლოდებზეც არ ჩამომსხდარან წყლის პირას და არც თევზნი, არაგონიერი არსებანი, მოუნადირებიათ. რამეთუ როგორი საკვირველიც იყო მათ მიერ გამოყენებული ხელობა, ამგვარადვე უჩვეულო და ახალი იყო მათი იარაღიც. ლერწმის ანკესის ნაცვლად ისინი ქადაგებას იყენებდნენ, ძუის ნაცვლად - მეხსიერებას, ნემსკავის ნაცვლად - მადლმოსილ ძალას, სატყუარას ნაცვლად - სასწაულმოქმედებებს, ლოდზე ჯდომის ნაცვლად - ცათა სასუფეველს, საიდანაც მოინადირებენ კიდეც თავიანთ ნადავლს; ნავის ნაცვლად წმინდა მოციქულებს საკურთხეველი აქვთ მომარჯვებული, მეთევზურთა ხელოვნების ნაცვლად - საღმრთო მადლით მოქმედებენ, ზღვაში ნავის ნაცვლად - ადამიანთა ცხოვრებას მესაჭეობენ, ხოლო ბადის ნაცვლად პატიოსანი და მძლე ჯვრის გამოყენება სჩვევიათ!

ვის უხილავს როდისმე, რომ უკვე შესვენებულ, მომკვდარ მეთევზეებს ცოცხალი კაცნი დაეჭიროთ, ვითარცა თევზნი? ამქვეყნიურ ცხოვრებაში არაფერია მსგავსი სამოციქულო მადლის სიმაღლისა! ადამიანთა ცხოვრებას ბევრი ჭეშმარიტად საკვირველი და გონებაზე აღმატებული უხილავს. უნახავს მას მოღაღადე დაღვრილი სისხლიც, მკვლელობაც, სიტყვის უთქმელად რომ მეტყველებს საკუთარ თავზე და შურის გამო საკუთარ თავსვე გამოყოფილი ბუნებაც; უნახავს ძმაც, რომელმაც სიკვდილი შეამთხვია თავის ღვიძლს ძმას, და სიკვდილის კარნიც, შურის წყლულით რომ იღება; ნოეს კიდობანიც, ჩაუძირველი მსოფლიო წარღვნის დროს, როცა ნოეს სახლობის გარდა მთელი კაცთა მოდგმა წყალთაგან წარწყმდა. უხილავს საკუთარი ხორცისა და სისხლის - თავისი ძის წინააღმდეგ დანაშემართული წმინდა ბერიკაციც, რომელიც მზად იყო, უფლისთვის მსხვერპლად შეეწირა იგი, მაგრამ შეაჩერა უფალმა. უხილავს კურთხევაც, მოპარვით მიღებული, და შემოქმედი ღმერთის შერკინებაც თავის მონასთან. უნახავს ძმებს შორის შობილი შურიც და ის მონობაც, რომელმაც მეფობა შესძინა იოსებს. უნახავს სასწაულთმოქმედი კვერთხი და მაყვალი შეუწველი, დაფარული, ვითარცა ნამით, საღმრთო ცეცხლით; უნახავს სჯულმდებელი მოსე, რომელიც მბრძანებლობდა სტიქიებს; უნახავს წყალნიც, ქვასავით მყარად ქცეულნი, ღრმა ზღვაც - შუაზე გაპობილი და გზაც - ანაზდად განმზადებული, აგრეთვე ცათაგან გარდამოსული სვეტიც - დღისით ღრუბლით მოსილი, ღამით კი განათებული, რომელიც წინამძღვრობდა ხალხის დიდ სიმრავლეს; უნახავს მანანაც, პურის სანაცვლოდ მოცემული ზეციდან. უნახავს კაცობრივი ლოცვით, ვითარცა რამ აღვირით, შეჩერებული მზეც და წინასწარმეტყველის ჩასახვაც, გამოთხოვილი უფლისგან უნაყოფო დედის ლოცვა-ვედრებით. უნახავს ჰაეროვან სივრცეში გაქანებული ეტლიც, რომელიც ზეცად აღიტაცებდა წინასწარმეტყველ ელიას; უნახავს კვალად ისიც, თუ როგორ განკურნავდა და აღადგენდა სიცოცხლეს მკვდრის ძვლები... კაცობრივ ცხოვრებას ბევრი რამ უხილავს ასეთი, დიდი და საკვირველი. მაგრამ ეს ყოველივე წარხდა და განქარდა, ვითარცა ბალახი, და ჩაქრა, როგორც ლამპარი მზის ამოსვლისას.

მოციქულთა საქმე კი სულ სხვაა, რამეთუ არსად არასდროს ყოფილა უფლის მოციქულთა მსგავსი ამქვეყნად! მათ, ვითარცა ღმრთის სიტყვის მსახურთ, ხორციელქმნილ და განკაცებულ უფალთან ჰქონდათ ურთიერთობა, ვისაც, როგორც ღმერთს, არ აქვს სახე (რამეთუ იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნება მიუწვდომელი და გამოუსახველია); ისინი მისდევდნენ იმას, ვინც ამქვეყნად მოარული, ყველგან მყოფია; ისინი ინახით ისხდნენ მასთან ერთად, ვისაც ვერავითარი ადგილი ვერ დაიტევს; ესმოდათ ხმა იმისა, ვინც სიტყვით შექმნა ყოველივე. ამიტომაც წმინდა მოციქულებმა ენით, ვითარცა ერთგვარი ბადით, მთელი ქვეყნიერება მოიცვეს. თავიანთი სამახარებლო მოგზაურობების დროს დედამიწის ყველა კიდე მოიარეს. აღმოფხვრეს ადამიანთა ცდომილებანი, ვითარცა ღვარძლი; მოსპეს საკერპე ბომონები, როგორც სარეველა ბალახი; შემუსრეს კერპები, როგორც გარეული მხეცები; განდევნეს დემონები, როგორც ბოროტი მგლები. მოციქულებმა დააფუძნეს ყოველნი მართლმადიდებელნი მორწმუნენი ქრისტესნი, ვითარცა იფქლი; ამოძირკვეს მწვალებლობანი, როგორც ეკალ-ბარდი; ვითარცა თივა, ცეცხლით დაწვეს ბერძნული გამონაგონნი და ქანდაკნი. მოციქულებმა უფლის ჯვრით, ვითარცა რამ გუთნით, მოხნეს ადამიანური ბუნება და ღვთის სიტყვა დათესეს მასში, ვითარცა კეთილი თესლი. დაბოლოს, მათი ყველა საქმე ვარსკვლავებივით განბრწყინდა. ამიტომაც უთხრა მათ უფალმა: "თქვენ ხართ ნათელი სოფლისაი" (მათე 5,14). რამეთუ აღმოსავლეთის ნათელი ქრისტიანი ადამიანისთვის არის სწორედ ის, ვინც ქალწულისგან იშვა. დილაც მისთვის ისაა, ვინც დასაბამი დაუდო ნათლისღებას. დღის ნათლის გაბრწყინება არის ღვთაებრივი მადლი ჯვარცმული ქრისტესი. სხივები სწორედ ის საკვირველი ცეცხლოვანი ენებია, მოციქულებზე რომ გარდამოხდა სულთმოფენობის ჟამს. ეს დღე მომავალი - დაუსრულებელი საუკუნეა. შუადღის ჟამი ისაა, როცა უფალი ჯვარს იყო მიმსჭვალული. დასავლეთი მისი საფლავად ყოფნაა. მწუხრი ხანმოკლე ხორციელი სიკვდილია. მზის გაბრწყინება კი ბრწყინვალე აღდგომაა მკვდრეთით. "თქვენ ხართ ნათელი სოფლისაი!" - უთხრა უფალმა მოციქულებს. შეხედეთ ამ მნათობთ და შეძრწუნდით მათი ბრწყინვალებით!

რა დიდია ეს საუნჯე, რა უსაზღვროდ აღსავსე, რამეთუ მის სისავსეს ვერაფერი გამოლევს! ეს სიმდიდრე არ ექვემდებარება ნივთიერ ბუნებას, მათმა არსობრიობამ არ უწყის დასაბამი და თვით პოვნაც მათი - სიახლეა. "ვპოვეთ მესია, რომელ არს თარგმანებით ქრისტე!" - უთხრა ანდრიამ პეტრეს - ვიპოვეთ ცხებულიო. ცხებულნი ბევრნი იყვნენ და არიან, მაგრამ ყველანი მოკვდავნი არიან, მხოლოდ იესო ქრისტეა უკვდავი ცხებული, ჭეშმარიტი ღმერთი თავისი ბუნებით, რომელმაც უდიდესი მოწყალებით ადამიანებისადმი საღმრთო ბეჭდით აღბეჭდა ქალწულის სხეული, როცა ხორციელად იშვა მისგან და განკაცდა, და მეთევზურნიც კურნებათა და სასწაულთა წყაროდ აქცია. მისია ხელმწიფება, სუფევა, დიდება და თაყვანისცემა თანა მამით და სულით წმიდითურთ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ!

წმინდა იოანე ოქროპირის მიხედვით
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
12.05.2020
თორმეტ მოციქულთა შორის პირველად უფალმა წმინდა ანდრია მოციქულს მოუწოდა, ამიტომ მას პირველწოდებული ეწოდება. "მოვედით და შემომიდეგით მე და გყვნე თქვენ მესათხევლე კაცთა", -ამ სიტყვებით იხმო წმინდა ანდრია და მისი ძმა, მოციქული პეტრე, როდესაც ისინი გალილეის ზღვის ნაპი¬რას თევზაობდნენ.
21.12.2017
იოანე მოციქულს ძალიან უყვარდა ბავშვები და ახალგაზრდები. ეფესოში, სადაც ის ცხოვრობდა, ხშირად ესაუბრებოდა ყმაწვილებს, ეხმარებოდა, ეპოვათ ქრისტეს გზა, გზა სიყვარულისა, მშვიდობისა, სიხარულია.
07.04.2017
1. ავად იყო ვინმე ლაზარე, ბეთანიელი, მარიამისა და მისი დის - მართას სოფლელი.
02.09.2015
წმიდა მოციქული თადეოზი ტომით ებრაელი იყო, იგი სირიის ქალაქ ედესაში დაიბადა. იერუსალიმში დღესასწაულზე ჩასულმა მოისმინა იოანე ნათლისმცემლის ქადაგება, მისი ხელით მიიღო სინანულის ნათლობა მდინარე იორდანეში და პალესტინაში დარჩა.
04.02.2015
წმიდა მოციქული ტიმოთე მცირე აზიის ქალაქ ლუსტრაში დაიბადა. ის ქრისტიანობაზე წმიდა მოციქულმა პავლემ (+67; ხს. 29 ივნისს) მოაქცია 52 წელს.
27.11.2014

გალილეის ქალაქ ბეთსაიდის მკვიდრი წმინდა მოციქული ფილიპე წმინდა წერილში ღრმად იყო განსწავლული.

05.11.2014
წმიდა მოციქული იაკობი, ხორციელი ძმა უფლისა მართალი იოსების (ხს. 26 დეკემბერს) ძე იყო. გადმოცემით, წმიდანი თან ახლდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, როცა იგი ჰეროდეს რისხვას განერიდა და ყრმა იესოსთან და იოსებთან ერთად ეგვიპტეში გაიქცა.
31.10.2014
წმინდა ლუკა მახარებელი დაიბადა სირიის ქალაქ ანტიოქიაში.
18.10.2014
წმიდა მოციქული თომა გალილეის ქალაქ პანეადაში დაიბადა, რომელსაც კესარია ეწოდა.
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
სოლომონ მეფის გარდაცვალების შემდეგ, ქრისტეს წინარე 980 წელს, სამეფო ტახტზე მისი ძე რობოამი ავიდა. მძიმე გადასახადებით წელში გამწყდარმა ხალხმა სთხოვა ახალ მეფეს უღლის შემსუბუქება, მაგრამ რობოამმა უარი განაცხადა.