"სრულიად ახალი თაობა დაიმკვიდრებს თავისუფლების ქვეყანაში - თავისუფალი მონური აზროვნებისგან" - "ბიბლიის განმარტებების" მთავარი რედაქტორის ბლოგი
 "სრულიად ახალი თაობა დაიმკვიდრებს თავისუფლების ქვეყანაში - თავისუფალი მონური აზროვნებისგან" - "ბიბლიის განმარტებების" მთავარი რედაქტორის ბლოგი
თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი - "ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რია და ჩვენ მას ვთხო­ვეთ ნა­წყვე­ტე­ბის შე­სა­ხებ ესა­უბ­რა. რად­გან უკვე მე­ო­თხე ტომი გა­მო­ვი­და და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი და­ინ­ტე­რე­სე­ბაც გა­მო­იწ­ვია.

"მოდი, მცი­რე ფრაგ­მენ­ტებს მო­გიყ­ვე­ბით "ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" სხვა­დას­ხვა ტო­მი­დან. ყო­ველ წამს მხვდე­ბა ისე­თე­ბი, მარ­ტო იმ ერთი ფრა­ზის ცოდ­ნა და შეს­რუ­ლე­ბა რომ შეც­ვლი­და სამ­ყა­როს.

"იესო ნა­ვეს ძის" წიგ­ნი მე­სა­მე ტომ­შია.იესო ნა­ვეს ძე მო­სეს შემ­დეგ, ქა­ნა­ან­ში ლაშ­ქრო­ბის პე­რი­ოდ­ში გახ­და ის­რა­ე­ლის წი­ნამ­ძღო­ლი. როცა ქა­ნა­ან­ში გა­მარ­ჯვე­ბა მო­ი­პო­ვეს და მი­წე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბა და­ი­წყეს ის­რა­ე­ლე­ლებ­მა, იესო ნა­ვეს ძემ ყვე­ლას და­უ­რი­გა მი­წე­ბი და თა­ვის­თვის არა­ფე­რი აუ­ღია, მერე ხალ­ხმა გა­დას­ცა მას სამ­კვიდ­რო ად­გი­ლი, სა­დაც ცხოვ­რობ­და და სა­დაც გარ­და­იც­ვა­ლა კი­დეც. აი, რა გან­მარ­ტე­ბა აქვს ამ ამ­ბავ­ზე ნე­ტარ თე­ო­დო­რი­ტე კვი­რელს:

"ვი­საც ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა ხვდა წი­ლად, მარ­თებს ზრუნ­ვა არა სა­კუ­თარ გა­მორ­ჩე­ნა­ზე, არა­მედ ქვე­შევ­რდომ­თა სა­სარ­გებ­ლოდ!"

ასე­ვე ნა­წყვე­ტი ჩემი ერთ-ერთი უსაყ­ვარ­ლე­სი "გა­მოს­ვლა­თა" წიგ­ნი­დან. მისი ავ­ტო­რი მოსე წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლი გახ­ლავთ. ეს წიგ­ნი გვი­ამ­ბობს, რო­გორ და­იმ­სა­ხუ­რეს ის­რა­ე­ლე­ლებ­მა ღვთის მო­წყა­ლე­ბა, მათ­მა მჩაგ­ვრელ­მა ეგ­ვიპ­ტე­ლებ­მა კი - ღვთის რის­ხვა, რო­გორ გა­მო­ე­ცხა­და უფა­ლი მო­სეს და უთხრა: ვი­ხი­ლე ჩემი ერის ჩაგ­ვრა და მო­ვე­დი, რათა ვიხ­სნა იგი მო­ნო­ბი­სა­გან შენი ხე­ლი­თო. და და­ე­ვა­ლა მო­სეს, გა­ძღო­ლო­და ის­რა­ე­ლი­ა­ნებს ურ­თუ­ლეს გზა­ზე აღ­თქმუ­ლი მი­წი­სა­კენ - თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­კენ. 40 წელი ატა­რა მან ებ­რა­ე­ლე­ბი უდაბ­ნო­ში.

სა­ო­ცა­რია ეს გზა - ბიბ­ლი­უ­რი გზა, რო­მე­ლიც გა­მო­იყ­ვანს ერს მო­ნო­ბი­დან და მი­იყ­ვანს დიად მიზ­ნამ­დე. რო­გო­რი ნიშ­ნე­უ­ლია ბევ­რი მო­მენ­ტი ამ გზა­ზე მო­სი­ა­რუ­ლე ებ­რა­ელ­თა ცხოვ­რე­ბი­დან. რო­გორ საყ­ვე­დუ­რო­ბენ ისი­ნი მო­სეს, რომ ასეთ გა­ჭირ­ვე­ბა­ში ჩა­აგ­დო ხალ­ხი, ადრე კი ეგ­ვიპ­ტე­ში "მშვე­ნივ­რად" ცხოვ­რობ­დნენ, რომ იქ ბევ­რი ხორ­ცი და სხვა საჭ­მე­ლი ჰქონ­დათ. მო­ნო­ბი­დან გა­მო­სულ­ნი მის­ტი­რი­ან მო­ნურ მდგო­მა­რე­ო­ბას და უკან დაბ­რუ­ნე­ბას ნატ­რო­ბენ - იმ მდგო­მა­რე­ო­ბას, როცა მათი სი­ცო­ცხლეც კი ფა­რა­ონს ეკუთ­ვნო­და. ეს ხალ­ხი ვერ შევა აღ­თქმულ მი­წა­ზე, ვე­რა­სო­დეს ნა­ხავს ქა­ნა­ანს, რად­გან ისი­ნი ვერ ხდე­ბი­ან ღვთის მცნე­ბე­ბის აღმსრუ­ლებ­ლე­ბი. ეგ­ვიპ­ტი­დან გა­მო­სულ­თა­გან მსო­ლოდ 2 ადა­მი­ა­ნი შე­დის აღ­თქმულ ქვე­ყა­ნა­ში.

თვით მო­სეც კი ქა­ნა­ა­ნამ­დე მი­იყ­ვანს ებ­რა­ე­ლებს და თა­ვად გარ­და­იც­ვლე­ბა. სრუ­ლი­ად ახა­ლი თა­ო­ბა და­იმ­კვიდ­რებს თა­ვი­სუფ­ლე­ბის ქვე­ყა­ნა­ში - თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ნუ­რი აზ­როვ­ნე­ბის­გან. რო­დის, თუ არა 9 აპ­რი­ლის ღა­მეს, და­ი­წყო მსხვრე­ვა ჩვე­ნი ერის მო­ნუ­რი ფსი­ქო­ლო­გი­ი­სა. წინ დიდი და ძნე­ლი გზაა, მაგ­რამ თუ უკან არ და­ვი­წყებთ ყუ­რე­ბას, თუ ისევ მო­ნო­ბას არ ვი­ნატ­რებთ, და­ვი­ხო­ცე­ბით, მაგ­რამ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი მა­ინც მივ­ლენ თა­ვი­სუფ­ლე­ბამ­დე!

ამის­თვის კი ღვთის წყა­ლო­ბა უნდა და­ვიმ­სა­ხუ­როთ! წინ, მხო­ლოდ წინ - თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს­კენ!".

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ვი­ცო­დეთ სა­ი­დან მოვ­დი­ვართ, ვინ ვართ. ბიბ­ლია გან­მარ­ტე­ბე­ბით სწო­რედ ამი­სთვის შე­იქ­მნა, რომ უფრო გა­სა­გებ ენა­ზე გან­მარ­ტე­ბუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო ეს ყვე­ლა­ფე­რი.

"ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან, სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად ერ­თად თვე­ში ერთხელ.

წინა ტო­მე­ბის შე­ძე­ნა კი შე­გიძ­ლი­ათ "ბიბ­ლუ­სის" წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­ში.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
21.03.2020
გვესაუბრება იტრიის ღვთისმშობლის მამათა მონასტრის წინამძღვარი, სქემმღვდელმონაზონი საბა(ნატროშვილი):
სულიერად აზროვნების, მოვლენების სულიერად ხედვის
31.12.2019
თეოლოგი გიორგი თოდუა, პროექტის - "ბიბლია განმარტებებით" კონსულტანტი:
"ფს. 22.6-ის ("წყალობაი შენი, უფალო,
31.07.2019
გამარჯობა, ჩვენო მამაო. მთელი ფერეიდნელ ქართველებისგან მოგესალმებით და გიკითხავთ.
12.04.2019
დედა იოანა (სამანიშვილი) მეუფე ანტონის ყოფილი მეუღლეა. გთავაზობთ წერილს, რომელიც მან რუსთავი 2-ის ცილსმწამებლური სიუჟეტის საპასუხოდ დაწერა:
25.02.2019
ბერი ერმოლაოსი (ჭეჟია):

ათონზე ბერული ცხოვრების ორი ფორმაა, ბერთა ნაწილი მონასტრებში ცხოვრობს,
06.06.2018
მე მამას ვგავარ. ზუსტად მისნაირი თვალები მაქვს.
ერთხელ ვსეირნობდით. ქუჩაში ნაცნობი შეხვდა, მომეფერა და თქვა, - წვერები რომ ჰქონდეს, შენ იქნებოდიო.
18.05.2018
მოდიან, მოედინებიან უწყვეტ ნაკადად, მოაქვთ ჩემი ქვეყნის დიდება, პატივი, სიწმინდე და სიყვარული! მოდიან ამაყად უფლის ერთგული ჯარისკაცები, სამშობლოს დამცველი რაინდები!
27.04.2018
ამ წერილის ავტორი პოლკოვნიკი შალვა ჩუბინიძეა:

მეოცე საუკუნის ოთხმოციანი წლების ბოლოს საქართველოში
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
დიდი მარხვისა და მისი მოსამზადებელი პერიოდის საეკლესიო ღვთისმსახურება რამდენიმე თავისებურებით გამოირჩევა. ეს თავისებურებანი მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ადრექრისტიანული ეპოქიდან დღემდე თითქმის უცვლელად შემოინახა.

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı teheccüd namazı nedir cialis viagra satış

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır