"სრულიად ახალი თაობა დაიმკვიდრებს თავისუფლების ქვეყანაში - თავისუფალი მონური აზროვნებისგან" - "ბიბლიის განმარტებების" მთავარი რედაქტორის ბლოგი
 "სრულიად ახალი თაობა დაიმკვიდრებს თავისუფლების ქვეყანაში - თავისუფალი მონური აზროვნებისგან" - "ბიბლიის განმარტებების" მთავარი რედაქტორის ბლოგი
თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი - "ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რია და ჩვენ მას ვთხო­ვეთ ნა­წყვე­ტე­ბის შე­სა­ხებ ესა­უბ­რა. რად­გან უკვე მე­ო­თხე ტომი გა­მო­ვი­და და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი და­ინ­ტე­რე­სე­ბაც გა­მო­იწ­ვია.

"მოდი, მცი­რე ფრაგ­მენ­ტებს მო­გიყ­ვე­ბით "ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" სხვა­დას­ხვა ტო­მი­დან. ყო­ველ წამს მხვდე­ბა ისე­თე­ბი, მარ­ტო იმ ერთი ფრა­ზის ცოდ­ნა და შეს­რუ­ლე­ბა რომ შეც­ვლი­და სამ­ყა­როს.

"იესო ნა­ვეს ძის" წიგ­ნი მე­სა­მე ტომ­შია.იესო ნა­ვეს ძე მო­სეს შემ­დეგ, ქა­ნა­ან­ში ლაშ­ქრო­ბის პე­რი­ოდ­ში გახ­და ის­რა­ე­ლის წი­ნამ­ძღო­ლი. როცა ქა­ნა­ან­ში გა­მარ­ჯვე­ბა მო­ი­პო­ვეს და მი­წე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბა და­ი­წყეს ის­რა­ე­ლე­ლებ­მა, იესო ნა­ვეს ძემ ყვე­ლას და­უ­რი­გა მი­წე­ბი და თა­ვის­თვის არა­ფე­რი აუ­ღია, მერე ხალ­ხმა გა­დას­ცა მას სამ­კვიდ­რო ად­გი­ლი, სა­დაც ცხოვ­რობ­და და სა­დაც გარ­და­იც­ვა­ლა კი­დეც. აი, რა გან­მარ­ტე­ბა აქვს ამ ამ­ბავ­ზე ნე­ტარ თე­ო­დო­რი­ტე კვი­რელს:

"ვი­საც ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა ხვდა წი­ლად, მარ­თებს ზრუნ­ვა არა სა­კუ­თარ გა­მორ­ჩე­ნა­ზე, არა­მედ ქვე­შევ­რდომ­თა სა­სარ­გებ­ლოდ!"

ასე­ვე ნა­წყვე­ტი ჩემი ერთ-ერთი უსაყ­ვარ­ლე­სი "გა­მოს­ვლა­თა" წიგ­ნი­დან. მისი ავ­ტო­რი მოსე წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლი გახ­ლავთ. ეს წიგ­ნი გვი­ამ­ბობს, რო­გორ და­იმ­სა­ხუ­რეს ის­რა­ე­ლე­ლებ­მა ღვთის მო­წყა­ლე­ბა, მათ­მა მჩაგ­ვრელ­მა ეგ­ვიპ­ტე­ლებ­მა კი - ღვთის რის­ხვა, რო­გორ გა­მო­ე­ცხა­და უფა­ლი მო­სეს და უთხრა: ვი­ხი­ლე ჩემი ერის ჩაგ­ვრა და მო­ვე­დი, რათა ვიხ­სნა იგი მო­ნო­ბი­სა­გან შენი ხე­ლი­თო. და და­ე­ვა­ლა მო­სეს, გა­ძღო­ლო­და ის­რა­ე­ლი­ა­ნებს ურ­თუ­ლეს გზა­ზე აღ­თქმუ­ლი მი­წი­სა­კენ - თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­კენ. 40 წელი ატა­რა მან ებ­რა­ე­ლე­ბი უდაბ­ნო­ში.

სა­ო­ცა­რია ეს გზა - ბიბ­ლი­უ­რი გზა, რო­მე­ლიც გა­მო­იყ­ვანს ერს მო­ნო­ბი­დან და მი­იყ­ვანს დიად მიზ­ნამ­დე. რო­გო­რი ნიშ­ნე­უ­ლია ბევ­რი მო­მენ­ტი ამ გზა­ზე მო­სი­ა­რუ­ლე ებ­რა­ელ­თა ცხოვ­რე­ბი­დან. რო­გორ საყ­ვე­დუ­რო­ბენ ისი­ნი მო­სეს, რომ ასეთ გა­ჭირ­ვე­ბა­ში ჩა­აგ­დო ხალ­ხი, ადრე კი ეგ­ვიპ­ტე­ში "მშვე­ნივ­რად" ცხოვ­რობ­დნენ, რომ იქ ბევ­რი ხორ­ცი და სხვა საჭ­მე­ლი ჰქონ­დათ. მო­ნო­ბი­დან გა­მო­სულ­ნი მის­ტი­რი­ან მო­ნურ მდგო­მა­რე­ო­ბას და უკან დაბ­რუ­ნე­ბას ნატ­რო­ბენ - იმ მდგო­მა­რე­ო­ბას, როცა მათი სი­ცო­ცხლეც კი ფა­რა­ონს ეკუთ­ვნო­და. ეს ხალ­ხი ვერ შევა აღ­თქმულ მი­წა­ზე, ვე­რა­სო­დეს ნა­ხავს ქა­ნა­ანს, რად­გან ისი­ნი ვერ ხდე­ბი­ან ღვთის მცნე­ბე­ბის აღმსრუ­ლებ­ლე­ბი. ეგ­ვიპ­ტი­დან გა­მო­სულ­თა­გან მსო­ლოდ 2 ადა­მი­ა­ნი შე­დის აღ­თქმულ ქვე­ყა­ნა­ში.

თვით მო­სეც კი ქა­ნა­ა­ნამ­დე მი­იყ­ვანს ებ­რა­ე­ლებს და თა­ვად გარ­და­იც­ვლე­ბა. სრუ­ლი­ად ახა­ლი თა­ო­ბა და­იმ­კვიდ­რებს თა­ვი­სუფ­ლე­ბის ქვე­ყა­ნა­ში - თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ნუ­რი აზ­როვ­ნე­ბის­გან. რო­დის, თუ არა 9 აპ­რი­ლის ღა­მეს, და­ი­წყო მსხვრე­ვა ჩვე­ნი ერის მო­ნუ­რი ფსი­ქო­ლო­გი­ი­სა. წინ დიდი და ძნე­ლი გზაა, მაგ­რამ თუ უკან არ და­ვი­წყებთ ყუ­რე­ბას, თუ ისევ მო­ნო­ბას არ ვი­ნატ­რებთ, და­ვი­ხო­ცე­ბით, მაგ­რამ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი მა­ინც მივ­ლენ თა­ვი­სუფ­ლე­ბამ­დე!

ამის­თვის კი ღვთის წყა­ლო­ბა უნდა და­ვიმ­სა­ხუ­როთ! წინ, მხო­ლოდ წინ - თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს­კენ!".

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ვი­ცო­დეთ სა­ი­დან მოვ­დი­ვართ, ვინ ვართ. ბიბ­ლია გან­მარ­ტე­ბე­ბით სწო­რედ ამი­სთვის შე­იქ­მნა, რომ უფრო გა­სა­გებ ენა­ზე გან­მარ­ტე­ბუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო ეს ყვე­ლა­ფე­რი.

"ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან, სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად ერ­თად თვე­ში ერთხელ.

წინა ტო­მე­ბის შე­ძე­ნა კი შე­გიძ­ლი­ათ "ბიბ­ლუ­სის" წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­ში.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
30.09.2023
1 ივლისს სხვანაირი მზე ამოგვიბრწყინდა... (შეპირებული წერილი შვილს)
07.06.2023


ვუძ­ღვნი მო­მა­ვალ თაო­ბას სიფ­რთხი­ლი­სა და სიფ­ხიზ­ლის­თვის!


ასე­ვე ვუძ­ღვნი ჩემს მოძ­ღვარს, მეუ­ფე და­ვით ალა­ვერ­დელს,


მად­ლიე­რე­ბით და შენ­დო­ბის თხოვ­ნით!


24 მაი­სი მეუ­ფე და­ვი­თის ეპის­კო­პო­სად ხელ­დას­ხმის დღეა.

31.01.2023
("ცანი ღაღადებენ ღმერთის დიდებას, და მისთა ხელთა ნამოქმედარს გვამცნობს სამყარო" (ფს.18: 2))

წმ. ალექსი შუშანია1 დაიბადა 1852 წლის 23 სექტემბერს,
17.11.2021
გაზეთში "ბახტრიონი" (1922,N20) ალექსანდრე ლეონიძე დიმიტრი ყიფიანის სტავროპოლში ყოფნის პერიოდს ამგვარად აღწერს:
01.11.2021

აწ და მარადის მხურვალედ ვევედრები ყოვლადწმიდა სამებას, რათა მან ყოვლისშემძლებელმან,

21.03.2020
გვესაუბრება იტრიის ღვთისმშობლის მამათა მონასტრის წინამძღვარი, სქემმღვდელმონაზონი საბა(ნატროშვილი):
სულიერად აზროვნების, მოვლენების სულიერად ხედვის
31.12.2019
თეოლოგი გიორგი თოდუა, პროექტის - "ბიბლია განმარტებებით" კონსულტანტი:
"ფს. 22.6-ის ("წყალობაი შენი, უფალო,
31.07.2019
გამარჯობა, ჩვენო მამაო. მთელი ფერეიდნელ ქართველებისგან მოგესალმებით და გიკითხავთ.
12.04.2019
დედა იოანა (სამანიშვილი) მეუფე ანტონის ყოფილი მეუღლეა. გთავაზობთ წერილს, რომელიც მან რუსთავი 2-ის ცილსმწამებლური სიუჟეტის საპასუხოდ დაწერა:
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
ღირსი იოანე კლემაქსი (+649) ეკლესიის მიერ უდიდეს მოღვაწედაა აღიარებული. ის არის ავტორი შესანიშნავი ღვთივსულიერი თხზულებისა "კიბე", ამიტომ ღირს მამას კიბისაღმწერელს უწოდებენ.

casino siteleri 2023 Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com malatya oto kiralama istanbul eşya depolama istanbul-depo.net papyonshop.com beşiktaş sex shop şehirler arası nakliyat ofis taşıma kamyonet.biz.tr malatya temizlik shell aspx shell umitbijuteri.com istanbul evden eve nakliyat

casino siteleri idpcongress.org mobilcasinositeleri.com ilbet ilbet giris ilbet yeni giris vdcasino vdcasino giris vdcasino sorunsuz giris betexper betexper giris betexper bahiscom grandpashabet canlı casino malatya ara kiralama

casino siteleri bedava bonus bonus veren siteler bonus veren siteler