მფარველობას ის ეძებს, ვინც შეიცნო და აღიარა საკუთარი უძლურება
მფარველობას ის ეძებს, ვინც შეიცნო და აღიარა საკუთარი უძლურება
ცოდვა დედაა სიკვდილისა, რომელიც თავად ნაშობია ამპარტავნებისა, უგუნურებისა და ღვთის ურჩობისა. იგი ჟამმოკლე და წარმავალია. ბოროტების აღმასრულებელი მონაა ბოროტებისა, რადგან აქ, წუთისოფელში ვნებებს დამონებული მარადიულ ტანჯვაში, მოუკლებელ წუხილში განაგრძობს არსებობასა და ყოფიერებას. ღვთის მონობა თავისუფლება და ბატონობაა ცოდვაზე, ჭეშმარიტი ფლობაა საკუთარი თავისა, ხოლო მოჩვენებითი მეფობა, თვითნებური, ჯიუტი ყოფა უფლისმიერი შეწევნის გარეშე ტყვეობა და თანამზრახველობაა ეშმაკისა.

რომ არა მფარველობა ღვთისა, შეწევნა შემოქმედისა, კაცობრიობა აქამდე არ იარსებებდა. უცოდველ, უბიწო მდგომარეობაში შეცდა და დაეცა პირველქმნილი ადამიანი, რაჟამს დაივიწყა დამბადებელი თვისი, მით უმეტეს დღეს, როდესაც მოწამლულნი ვართ ცოდვისმიერი შხამით, როგორ შევძლებთ დამოუკიდებელ მყოფობას ისე, რომ არ შევიბილწოთ და დავმარცხდეთ ცდუნებისგან? მფარველობას ის ეძებს, ვინც შეიცნო და აღიარა საკუთარი უძლურება, ხოლო აღიარება მას შეუძლია, ვისაც ახელილი აქვს სულიერი თვალი, გონების მართლმხედველი თვალი და შეუძლია განარჩიოს ნათელი ბნელისგან, კეთილი ბოროტისგან, ყოველივე ეს კი უფლის რწმენაში, მის ძიებაშია დავანებული. ამპარტავანს არ სჭირდება ზეციური შეწევნა ღვთისა, იგი ფიქრობს, რომ მასში ეტევა და ერთიანდება მთელი ქვეყანა. როგორც ბრმა მებრძოლი, ისე იბრძვის მრავალათასიანი თვალჩუბინი მტრის წინააღმდეგ. ამიტომაც ბრძოლის დასაწყისშივე ეცემა იგი. უგუნურია ამპარტავანი, მედიდური ადამიანი, რომელიც თვალხილული ბრმაა და ფიქრობს, რომ მარტო დაამარცხებს მასზე გაცილებით გონიერ, თვალგამჭრიახ, ურიცხვსა და უხილავ მტერს. რწმენა მახვილი და გამჭოლი თვალია გონებისა, აღმართული ხმალი და დაუმსხვრეველი მუზარადია მებრძოლისა. მორწმუნის ირგვლივ ანგელოზთა სიმრავლე და ზეციურ წმინდანთა მეოხებაა. ნეტარია კაცი, რომელსაც მოაზროვნე, ბრძენი სული აქვს, რომელიც დღესავით ნათლად ხედავს უფალს და გრძნობს მის შემწეობას, შეუძლია განარჩიოს მტერი მოყვასისგან. მრავალს ეს ყველაფერი იოლი ჰგონია, სასაცილოდაც კი ეჩვენება თეთრისა და შავის გარჩევა, მაგრამ სწორედ ეს არის უმრავლესობისთვის მახე და ლოდი უმეცრებისა, ქვაკუთხედი დაბრკოლებისა, რომელზეც შექმნიდან დღემდე ეცემა და იმსხვრევა კაცობრიობის უდიდესი ნაწილი. განმრჩეველობითი ნიჭი უდიდესი საჩუქარია ღვთისა, იგი შვილია კეთილგონიერებისა და თავად მსახურია ჭეშმარიტი ქრისტიანული ყოფისა. ურწმუნომ და უკეთურმა არ უნდა ილაპარაკოს მადლსა და სათნოებაზე. ჩვენ მიერ აღსრულებული თითოეული ღვთივსათნო საქმე უფლისკენ გადადგმული, სიცოცხლის მომნიჭებელი ნაბიჯია და რაც მეტად ვუახლოვდებით უფალს, მით მეტად ვწყდებით სიბნელესა და წყვდიადს ბოროტებისას.

ნათლობისას, სულიერი შობის ჟამს უფლისგან გვენიჭება სულიერი მფარველი, ღვთის წინაშე მეოხი ნათლის ანგელოზი, რომელიც ყოველნაირად ცდილობს ხელი შეუწყოს ჩვენს ცხონებას, დაგვაძლევინოს ყოველი დაბრკოლება, წინააღმდეგობა, იგია მეგზური და მართებული არჩევანის მაჩვენებელი, მარად მწუხარე ჩვენი უღირსებისთვის, ბოროტებისთვის და გახარებული თითოეულის სათნო ცხოვრებისთვის: "რომელი ზედა ადგს ჭირვეულსა სულსა ჩვენსა" და არასდროს გვტოვებს გაჭირვებისას. ანგელოზი ცოცხალი მაგალითია ქრისტიანისა, რომელსაც უნდა ემსგავსოს მისი ცხოვრება.

ყოველ ადამიანს ღმერთი მფარველობს, მაგრამ მრავალი საკუთარი ნებით, სურვილითა და ქცევით წინ აღუდგა უფლის მადლს, განაშორა საკუთარი თავი ზეციურ შემწეობას, ღვთის წყალობასა და ჭეშმარიტებას. უგუნური ადამიანი გზას უღობავს სიკეთეს, სათნოებას, საშუალებას არ აძლევს, იმოქმედოს და გამრავლდეს მასში მადლი ღვთისა. ყველაზე დიდი მფარველი ჩვენთვის რწმენაა. რამდენადაც გვწამს, იმდენად ვართ დაცულნი ბოროტებისგან. რწმენა უძლეველი, მტკიცე სულიერი აბჯარია, რომლის წინაშე უძლურია ეშმაკის ყოველგვარი მანქანება. ჭეშმარიტად კეთილგონიერია ის ადამიანი, რომელიც სიკეთესა და ბოროტებას განარჩევს არა მხოლოდ სიტყვითა და შემეცნებით, არამედ ქმედითად, ცხოვრებითა და ღვთივსათნო ღვაწლით. ჩვენ ცოცხალ, რეალურ სამყაროში ვცხოვრობთ და მხოლოდ ცოცხალი რწმენითაა შესაძლებელი გადარჩენა.

ღვთისაგან ჩვენზე გადმოვლენილ მაცხოვნებელ შეწევნას განაპირობებს ისიც, თუ რამდენად შემწყნარებელნი, ლმობიერნი და კეთილგანწყობილნი ვართ მოყვასის მიმართ, რამდენად შეგვიძლია დავფაროთ მათი შეცოდებანი და შეცდომები როგორც საკუთარი თავის, ასევე სხვათა წინაშე. ნუ განიკითხავ და გამოიძიებ ძმათა შეცოდებებსა და ნაკლს, ნუ შეეცდები მათი მხოლოდ ცუდი კუთხით დანახვას. მათზე მსჯელობისას მკაცრი და სამართლიანი ხარ, საკუთარ თავის მიმართ კი შემნდობი და კაცთმოყვარე. მათთვის ღმერთი მხოლოდ მკაცრ მსაჯულად წარმოგიდგენია, შენთვის კი - მოწყალედ და მიმტევებლად. სამართლიანობა ის უდიდესი სათნოებაა, რომელშიც ერთიანდება ყოველი თვისება ღვთისა. უფლის ყოველი თვისება სამართლიანია და ყოველი სამართალი მის თვისებებშია. სამართლიანობა სიყვარულით, გონიერებითა და მოწყალებით ნასაზრდოები ზეციური კურთხევაა. ღმერთი სამართლიანია და, შესაბამისად, სამართალს ეძებს თითოეულ ადამიანში. ვინ განმართლდება მის წინაშე, თუ არა მსახური მისი სიმართლისა?

არ არსებობს იმაზე დიდი მფარველობა და მეოხება, რომელსაც ღვთის სამართლიანი მცნებების აღსრულებით ვიხვეჭთ. "უფალი ნათელ ჩემდა და მაცხოვარ ჩემდა, ვისა მეშინოდის? უფალი შესავედრებელ არს ცხოვრების ჩემისა, ვისგან შევძრწუნდე?" (ფს. 26,1) და კიდევ: "რამეთუ დამფარა მე კარავსა შინა მისსა დღესა შინა ბოროტთა ჩემთასა, დამიფარა მე დაფარულსა კარვისა მისისასა" (ფს. 26,5). რომელ ნათელსა და მფარველობაზე საუბრობს წმინდა მეფე, წინასწარმეტყველი დავითი? რომელ ნათელს მოსდევს შესაბამისი მფარველობა? უფლის ნათელი მისი სამართალი, მისი დიდება და მარადიულობაა. სადაც სინათლეა, იქ სამართალია, ხოლო ყოველგვარი სიბნელე და უმეცრება სიცრუისა და ამაოების ნაშობია. გონების განათება, განბრძნობა რწმენის კვალდაკვალ ენიჭება ადამიანს, მხოლოდ რწმენითაა შესაძლებელი უფლის წმინდა კარავში დამკვიდრება. ეს სულიერი, ზეციური კარავი მორწმუნეთა, ღვთის წმინდანთა საბრძანებელია, რომელში დამკვიდრებაზეც საუბრობს მეფე დავითი, მის სიწმინდესა და სიდიადეზე მოგვითხრობს, რომლისკენაც მიმართული უნდა იყოს ქრისტიანის ცხოვრება. უფლისმიერი ნათელი სულში მართლმხედველ, სამართლიან და კეთილად განმსჯელ გონებას შობს. რაჟამს გონება ნათლდება, სულიც გონიერი, ფხიზელი და მხედველი ხდება, ხოლო ამგვარი ყოფა ადამიანს უფლის ყოველგვარ სიკეთესთან აზიარებს. მფარველობა, უპირველესად, სულის შინაგანი, გონისმიერი დაცვაა, იგი განწმენდილი გულიდან მომდინარე პროცესია, რომელიც სულის წიაღიდან იშვება და მთელ ჩვენს პიროვნებაზე აისახება. როგორც ადამიანს სხეულზე გარედან მიდებული საწამლავი ვერაფერს ავნებს, არამედ მხოლოდ მის წიაღში მოხვედრისას კლავს, ასევე მხოლოდ სულის, გონებისა და გულის დაცვითაა შესაძლებელი, მოვდრიკოთ ჩვენზე მფარველობა ღვთისა.

რწმენა შობს სიხარულს სულისას, რომელიც სრულყოფილი სიყვარულისკენ მიემართება, სიყვარული კი დედა და მშობელია ყოველი სათნოებისა. სიყვარული სრულყოფს კეთილგონიერებას, ამ უკანასკნელით კი სიყვარულთან ერთად ყოველი სათნოება წარიმართება და ღვთისადმი შესაწირად ზეცად აღევლინება: "ვინ აღვიდეს მთასა უფლისასა, ანუ ვინ დადგეს ადგილსა წმიდასა მისსა? უბრალოი ხელითა და წმიდაი გულითა, რომელმან არა აიღო ამაოებასა ზედა სული თვისი და არცა ეფუცა ზაკუვით მოყუასსა თვისსა" (ფს. 23,3-4). უფალმა ინებოს, რომ მისი მადლითა და კაცთმოყვარებით თითოეული ადამიანის სული ამაღლებულიყოს და დაშენებულიყოს ამ წმინდა მთაზე, ცხონების მთაზე, რომელიც მხოლოდ რწმენით, ვნებებთან ბრძოლითა და საკუთარ თავზე გამარჯვებითაა შესაძლებელი.

ამინ!
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
31.01.2023
("ცანი ღაღადებენ ღმერთის დიდებას, და მისთა ხელთა ნამოქმედარს გვამცნობს სამყარო" (ფს.18: 2))

წმ. ალექსი შუშანია1 დაიბადა 1852 წლის 23 სექტემბერს,
17.11.2021
გაზეთში "ბახტრიონი" (1922,N20) ალექსანდრე ლეონიძე დიმიტრი ყიფიანის სტავროპოლში ყოფნის პერიოდს ამგვარად აღწერს:
01.11.2021

აწ და მარადის მხურვალედ ვევედრები ყოვლადწმიდა სამებას, რათა მან ყოვლისშემძლებელმან,

21.03.2020
გვესაუბრება იტრიის ღვთისმშობლის მამათა მონასტრის წინამძღვარი, სქემმღვდელმონაზონი საბა(ნატროშვილი):
სულიერად აზროვნების, მოვლენების სულიერად ხედვის
31.12.2019
თეოლოგი გიორგი თოდუა, პროექტის - "ბიბლია განმარტებებით" კონსულტანტი:
"ფს. 22.6-ის ("წყალობაი შენი, უფალო,
19.12.2019
თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი - "ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რია და ჩვენ მას ვთხო­ვეთ ნა­წყვე­ტე­ბის შე­სა­ხებ ესა­უბ­რა.
31.07.2019
გამარჯობა, ჩვენო მამაო. მთელი ფერეიდნელ ქართველებისგან მოგესალმებით და გიკითხავთ.
12.04.2019
დედა იოანა (სამანიშვილი) მეუფე ანტონის ყოფილი მეუღლეა. გთავაზობთ წერილს, რომელიც მან რუსთავი 2-ის ცილსმწამებლური სიუჟეტის საპასუხოდ დაწერა:
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
წმინდა მღვდელმთავარი გაბრიელი, ერისკაცობაში გერასიმე ქიქოძე  დაიბადა 1825 წ. 15 ნოემბერს ოზურგეთის მაზრის სოფ. ბახვში.

istanbul evden eve nakliyat fabrika taşımacılığı eşya depolama ofis taşıma bostancı nakliyat skdar nakliyat ehirler aras nakliyat ehirler aras nakliyat cretleri ehirler aras nakliyat transfernakliyat.com.tr eya depolama sex shop

restbet restbet tv restbet giriş restbet restbet güncel restbet giriş restbet restbet giriş restizle betpas betpas giriş pasizle betpas betpas giriş pasizle iskambil oyunları rulet nasıl oynanır blackjack nasıl oynanır guvencehd.org heceder.org trke casino 30 tl deneme bonusu tahincioglunakliyat.com.tr aviator oyunu betexper Deneme bonusu veren siteler heceder.org pdf indir casino siteleri casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu slot siteleri pdf indir ingilizce trke eviri lyrics translate video shell alfa shell eya depolama depolama saryer evden eve nakliyat evden eve nakliyat

golpasi.com mobilcasinositeleri.com ilbet ilbet giris ilbet yeni giris vdcasino vdcasino giris vdcasino sorunsuz giris betexper betexper giris betexper