ფრთხილად ვიყოთ, რათა იმ გადამწყვეტ ჟამს იგივე არ დაგვემართოს, რაც გადახდა ათ ქალწულს, ქორწილში რომ იყვნენ მიწვეულნი
ფრთხილად ვიყოთ, რათა იმ გადამწყვეტ ჟამს იგივე არ დაგვემართოს, რაც გადახდა ათ ქალწულს, ქორწილში რომ იყვნენ მიწვეულნი
სახარებაში მღვიძარებისა და უგულისყურობის საუკეთესო მაგალითია იგავი ათ ქალწულზე.

განკითხვის დღეს, როცა უფალი უეცრად მოევლინება ქვეყანას, როგორც ფარისეველთა და ურწმუნოთა მამხილებელი, თვით მორწმუნეთაც მოუვლენს უკანასკნელ გამოცდას და იმის მიხედვით, გაუძლებენ თუ არა ისინი, მიიღებს მათ ანდა სამუდამოდ განეშორება. ფრთხილად ვიყოთ, რათა იმ გადამწყვეტ ჟამს იგივე არ დაგვემართოს, რაც გადახდა ათ ქალწულს, ქორწილში რომ იყვნენ მიწვეულნი. "აღიხუნეს ლამპარნი თვისნი, - მოგვითხრობს სახარება, - და განვიდეს მიგებებად სიძისა", - მოემზადნენ სიძის შესახვედრად, რომელიც ღამით უნდა მისულიყო სასძლოს სახლში; ხუთი მათგანი იყო ბრძენი, წინდახედული, კეთილგონერი, ხოლო ხუთი - დაუდევარი, უგუნური და უზრუნველი. "მიიხუნეს სულელთა მათ ლამპარნი მათნი და არა მიიღეს მათ თანა ზეთი" - არ წაიღეს საწვავის მარაგი, რათა, თუ სიძეს შეაგვიანდებოდა, სანათურები არ ჩაჰქრობოდათ; "ხოლო ბრძენთა მათ მიიხუნეს ზეთი ლამპართა მათთა თანა". სიძეს მართლაც შეაგვიანდა. ქალწულებს ჩასთვლიმათ ("მიერულა ყოველთა"). ისინი მშვიდად იყვნენ, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ყველაფერი მზად ჰქონდათ, რათა, ჟამი რომ დადგებოდა, სიძეს საკადრისად მიჰგებებოდნენ. წარმოიდგინეთ უგუნურ ქალწულთა შეშფოთება, როცა "შუაღამესა ოდენ ღაღადებაი იყო", - როცა გარედან მოისმა ხალხის მხიარული შეძახილები: "აჰა ესერა სიძე მოვალს, გამოვედით მიგებებად მისა!" წამოდგნენ ქალწულნი და აღიღეს ლამპარნი, რომლებსაც ამასობაში უკვე მიხდოდათ სხივი. კეთილგონიერმა ქალწულებმა სანათურები ზეთით აავსეს და ისინიც კვლავ აინთო, უგუნურთ კი ზეთი არ ჰქონდათ. "ხოლო სულელნი იგი ეტყოდეს ბრძენთა მათ: მეცით ჩუენ ზეთისაგან თქუენისა, რამეთუ ლამპარნი ჩუენნი დაშრტებიან". მაგრამ დრო ცოტა იყო, ბრძენი ქალწულები თავიანთი სანათურების გამართვას ჩქარობდნენ, უგუნურ მეგობრებს კი მიუგეს: გაგიყოფდით, მაგრამ ახლა ეს შეუძლებელია - "ნუუკუე ვერ კმა-გუეყოს ჩუენ და თქუენ, არამედ უფროისღა წარვედით სავაჭროდ, და იყიდეთ თავისა თქუენისა". უგუნურ ქალწულებს სხვა რა გზა ჰქონდათ - უსანათუროდ სიძეს ვერ მიეგებებოდნენ, ამიტომაც ზეთის შესაძენად წავიდნენ. "და ვითარცა წარვიდეს იგინი სყიდად, მოვიდა სიძე იგი, და განმზადებულნი იგი ქალწულნი", რომელთა ხელშიც ანათებდა გამართული სანათურები, "შევიდეს სიძისა თანა ქორწილსა მას". დაიწყო ლხინი და დაიხშო კარი. ამასობაში უგუნური ქალწულები, ამაოდ რომ ეძებდნენ ზეთს, რადგან ღამით არ ვაჭრობენ, უკან მობრუნდნენ, მაგრამ უკვე გვიანი იყო.

რას ნიშნავს "მიერულა ყოველთა და დაიძინეს"?

წმინდა მამათა სწავლებით, "ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქრისტეს მეორედ მოსვლისას ყველა ქრისტიანი დაიძინებს... ანდა უზრუნველობას მიეცემა, რწმენაში გაგრილდება; ეს სიტყვები შეგვახსენებს მხოლოდ ქრისტიანთა მუდმივ მოვალეობას, მუდამ მზად იყვნენ უფალთან შესახვედრად".

"ხოლო შუაღამესა ოდენ ღაღადებაი იყო" - ეს ის ღაღადისია, პავლე მოციქული რომ ამბობს: "ბრძანებითა და ხმითა ანგელოზთ მთავრისათა და საყვირითა ღმრთისაითა გარდამოხდეს ზეცით" (1 თეს. 4:16). უფალი გარდამოვა ზეცით, გარდამოვა ანგელოზთა თანხლებით, რომლებიც ზეციური სასიძოს მეგობრები არიან; თან იახლებს საპატარძლოს - მოზეიმე ეკლესიის წმინდანებს, და დაელოდება სალამს მებრძოლი ეკლესიისა, რომელიც ჯერ კიდევ მიწაზე იღვაწებს.

ღაღადება შუაღამისას გაისმა... ებრაელებს სწამდათ, რომ მესია შუაღამისას მოვიდოდა, მსგავსად მათ წინაპართა ეგვიპტიდან გამოსვლისა. ეს სიტყვა ცოცხლად ასახავს უფლის მეორედ მოსვლის უცაბედობას, მოულოდნელობას. და თუ ამ დროს ჩვენივე საქმენი გვიღალატებს, მაშინ ვერაფერი გვიშველის. ქალწულებიც შეუძლებელს ეჭიდებიან... ამაზე ბრძანებდა ნეტარი აბრაამი: "შორის ჩვენსა და შენსა დანახეთქი დიდი დამტკიცებულ არს, რაითა რომელთა უნდეს წიაღსლვად ამიერ თქუენდა, ვერ ხელ-ეწიფოს, არცა მაგიერ ჩუენდა წიაღმოსლვად" (ლუკა 16:26).

უფალი ცდილობს, აგვარიდოს ასეთ ხვედრს და მოგვიწოდებს: "იღვიძებდეთ უკუე, რამეთუ არა იცით დღე იგი, არცა ჟამი". "ხედავ, - ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი, - რა ხშირად იმეორებს იესო ქრისტე ამ სიტყვებს? ამით ის გვაჩვენებს, რომ სიკვდილის ჟამის არცოდნა სასარგებლოა ჩვენთვის. სად არიან ისინი, უზრუნველ ცხოვრებას რომ ეწევიან და იქადიან, გარდაცვალებისას ყველაფერს ღარიბებს დაუტოვებთო? დაე, მოისმინონ ეს სიტყვები და გამოსწორდნენ. ბევრი, ძალიან ბევრი ისე უეცრად მიიტაცა სიკვდილმა, რომ ახლობლებთან დამშვიდობებაც კი ვერ მოასწრეს". ამიტომ ხშირად ვიმეოროთ გულში ეს სიტყვები: "აჰა, ესერა სიძე მოვალს შუა ღამესა, და ნეტარ არს მონაი იგი, რომელი იპოვოს მღვიძარედ; ხოლო ვაი არს მონისა მის, რომელი იპოვოს უდებებით. იხილე, სულო ჩემო, და ნუ გრულის ძილისათვის, რათა არა გამოვარდე სასუფევლისაგან, არამედ აღიმსთუე შუაღამესა და ჰხმობდი: წმიდა ხარ, წმიდა ხარ, წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, ღვთისმშობელისა მიერ შეგვიწყალენ ჩუენ".

მოამზადა მღვდელმა
ლევან მათეშვილმა
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
31.12.2019
თეოლოგი გიორგი თოდუა, პროექტის - "ბიბლია განმარტებებით" კონსულტანტი:
"ფს. 22.6-ის ("წყალობაი შენი, უფალო,
19.12.2019
თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი - "ბიბ­ლი­ის გან­მარ­ტე­ბე­ბის" პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რია და ჩვენ მას ვთხო­ვეთ ნა­წყვე­ტე­ბის შე­სა­ხებ ესა­უბ­რა.
31.07.2019
გამარჯობა, ჩვენო მამაო. მთელი ფერეიდნელ ქართველებისგან მოგესალმებით და გიკითხავთ.
12.04.2019
დედა იოანა (სამანიშვილი) მეუფე ანტონის ყოფილი მეუღლეა. გთავაზობთ წერილს, რომელიც მან რუსთავი 2-ის ცილსმწამებლური სიუჟეტის საპასუხოდ დაწერა:
25.02.2019
ბერი ერმოლაოსი (ჭეჟია):

ათონზე ბერული ცხოვრების ორი ფორმაა, ბერთა ნაწილი მონასტრებში ცხოვრობს,
06.06.2018
მე მამას ვგავარ. ზუსტად მისნაირი თვალები მაქვს.
ერთხელ ვსეირნობდით. ქუჩაში ნაცნობი შეხვდა, მომეფერა და თქვა, - წვერები რომ ჰქონდეს, შენ იქნებოდიო.
18.05.2018
მოდიან, მოედინებიან უწყვეტ ნაკადად, მოაქვთ ჩემი ქვეყნის დიდება, პატივი, სიწმინდე და სიყვარული! მოდიან ამაყად უფლის ერთგული ჯარისკაცები, სამშობლოს დამცველი რაინდები!
27.04.2018
ამ წერილის ავტორი პოლკოვნიკი შალვა ჩუბინიძეა:

მეოცე საუკუნის ოთხმოციანი წლების ბოლოს საქართველოში
26.02.2018
დაუფარავად გაუხსენი გული მოძღვარს, ნურაფრის შეგრცხვება, ღმერთმა ისედაც იცის შენი ნებისმიერი გულისთქმა და საქციელი
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
წმიდა მოწამე თეოდორე სტრატილატი ქალაქ ევქიტში ცხოვრობდა. მას მრავალგვარი ნიჭი და შესანიშნავი გარეგნობა ჰქონდა მიმადლებული. გულმოწყალე მხედარს უფალმა ქრისტიანული ჭეშმარიტებებიც სრულად შეაცნობინა.