"საძირკველიდან ამოღებულ ერთ-ერთ ქვაზე წმინდა ეკატერინე გამოისახა..." - რა ხდება ქარელში, ხარაზიშვილების ოჯახში, რომლებმაც საკუთარი სახლი დაანგრიეს
"საძირკველიდან ამოღებულ ერთ-ერთ ქვაზე წმინდა ეკატერინე გამოისახა..." - რა ხდება ქარელში, ხარაზიშვილების ოჯახში, რომლებმაც საკუთარი სახლი დაანგრიეს
ქა­რე­ლის რა­ი­ონ­ში, სო­ფელ სა­ღო­ლა­შენ­ში, სა­დაც ხა­რა­ზიშ­ვი­ლე­ბის ოჯახ­მა ნა­ტაძ­რალ ად­გილ­ზე აშე­ნე­ბუ­ლი სახ­ლი და­ან­გრია, სა­ძირ­კველ­ში ჩა­ტა­ნე­ბუ­ლი ეკ­ლე­სი­ის ქვე­ბი და სვე­ტე­ბი იპოვ­ნეს.

ხა­რა­ზიშ­ვი­ლე­ბის ოჯახ­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი უჩ­ვე­უ­ლო მოვ­ლე­ნე­ბის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE ცოტა ხნის წინ წერ­და. ყვე­ლა­ფე­რი ორი თვის წინ და­ი­წყო, როცა ოჯა­ხის წევ­რებ­მა 18 წლის ლავ­რენ­ტის უც­ნა­უ­რი ქცე­ვე­ბი შე­ნიშ­ნეს. მშობ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ მო­ზარ­დი ხში­რად სა­კუ­თარ თავს ელა­პა­რა­კე­ბო­და, გან­მარ­ტო­ე­ბას ცდი­ლობ­და და ამ დროს ვი­ღა­ცას ეჩხუ­ბე­ბო­და, ბიჭი აგ­რე­სი­უ­ლი გახ­და და მისი ქცე­ვე­ბი არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი იყო. ამის შემ­დეგ პრობ­ლე­მე­ბი ლავ­რენ­ტის დე­დას, ლალი მღებ­რიშ­ვი­ლსაც და­ე­წყო. ოჯახ­მა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­არ­კვია, რომ მათი სახ­ლი ძვე­ლი ტაძ­რის ნან­გრე­ვებ­ზე იყო აშე­ნე­ბუ­ლი და უჩ­ვე­უ­ლო მოვ­ლე­ნე­ბიც სწო­რედ ამას და­უ­კავ­ში­რა...

ოჯა­ხის წევ­რე­ბის და სოფ­ლის ეკ­ლე­სი­ის მო­ძღვა­რის თქმით, სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბი­სას გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი იყო დან­გრე­უ­ლი ძვე­ლი ტაძ­რის ოთხკუ­თხა ქვე­ბი, სვე­ტე­ბი და თა­ღო­ვა­ნი სარ­კმლის ფრაგ­მენ­ტე­ბი.


"ორ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი სახ­ლის დან­გრე­ვა მთლი­ა­ნად და­ვას­რუ­ლეთ. კედ­ლებ­სა და სა­ძირ­კველ­ში ძვე­ლი ეკ­ლე­სი­ის არა­ერ­თი ქვა ვი­პოვ­ნეთ. ეს გახ­ლავთ თლი­ლი ქვე­ბი, სვე­ტე­ბი, ასე­ვე, არის სარ­კმლის ოვა­ლუ­რი თა­ღე­ბიც. ერთ-ერთ თლილ ქვა­ზე, რო­მე­ლიც სა­ძირ­კვლი­დან ამო­ვი­ღეთ, წმინ­და ეკა­ტე­რი­ნე გა­მო­ი­სა­ხა, ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­სამ­ჩნე­ვი იყო წმინ­და­ნის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა და შემ­დეგ გა­ფერ­მკრთალ­და...

მად­ლო­ბა უფალს, შევ­ძე­ლით და მი­ვი­ღეთ ეს რთუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რომ სახ­ლი დაგ­ვენგრია... ამის შემ­დეგ უკე­თაა ყვე­ლა­ფე­რი - ჩემი მე­უღ­ლეც გა­მო­კეთ­და და შვი­ლიც" - ამ­ბობს რაჯი ხა­რა­ზიშ­ვი­ლი.

აღ­ნიშ­ნუ­ლის გარ­და, სოფ­ლის მცხოვ­რებ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ძვე­ლი ეკ­ლე­სი­ის ქვე­ბი გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია ხა­რა­ზიშ­ვი­ლე­ბის უკვე დან­გრე­უ­ლი სახ­ლის მიმ­დე­ბა­რედ არ­სე­ბუ­ლი ელექტრო კი­ოს­კის მშე­ნებ­ლო­ბის­თვი­საც (კი­ოს­კის აგუ­რის შე­ნო­ბის კუ­თხე­ე­ბი აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვე­ბი­თაა ნა­შე­ნი).


სა­ღო­ლა­შე­ნის ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის ეკ­ლე­სი­ის წი­ნამ­ძღვრის, მამა ია­კო­ბის გან­ცხა­დე­ბით, ის ფაქ­ტი რომ, ძვე­ლად სო­ფელ­ში, სწო­რედ იმ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, სა­დაც ხა­რა­ზიშ­ვი­ლე­ბის სახ­ლი იდგა, ეკ­ლე­სია ყო­ფი­ლა, წე­რი­ლო­ბი­თი წყა­რო­ე­ბი­თაც დას­ტურ­დე­ბა.

სა­სუ­ლი­ე­რო პირი "სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ი­სა და კულ­ტუ­რის ძეგლ­თა აღ­წე­რი­ლო­ბას" ასა­ხე­ლებს (გა­მოც. 1990 წ.), სა­დაც აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ ქარ­თულ სა­ის­ტო­რიო წყა­რო­ებ­ში სო­ფე­ლი (იმ­ჟა­მად სა­ღუ­ა­ლა­შე­ნის სა­ხე­ლით) პირ­ვე­ლად მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლია XV სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­ში, ამი­რე­ჯიბ­თა გვა­როვ­ნულ სი­გელ­ში.

წყა­როს ცნო­ბით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტე­რი­ტო­რია, იმ­ჟა­მად ცნო­ბილ სა­ხელ­მწი­ფო და პო­ლი­ტი­კურ მოღ­ვა­წეს, ქუც­ნა ამი­რე­ჯიბს თა­ვი­სი შვი­ლის­თვის, რა­მი­ნის­თვის უყი­დია. ის­ტო­რი­უ­ლი წყა­როს თა­ნახ­მად დას­ტურ­დე­ბა, რომ სო­ფელ­ში ორი ეკ­ლე­სია ყო­ფი­ლა, ერთი - ღვთის­მშობ­ლის სა­ხე­ლო­ბის, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად მოქ­მე­დია და მე­ო­რე - შე­მაღ­ლე­ბულ ად­გილ­ზე, სოფ­ლის სა­საფ­ლა­ო­ზე მდგა­რა, ანუ სწო­რედ იმ ად­გი­ლას, სა­დაც ხა­რა­ზიშ­ვი­ლე­ბის სახ­ლი იყო აშე­ნე­ბუ­ლი. ამ ეკ­ლე­სი­ას გა­ლა­ვა­ნიც ჰქო­ნია შე­მოვ­ლე­ბუ­ლი.


ქა­რე­ლის რა­ი­ონ­ში, სო­ფელ სა­ღო­ლა­შენ­ში მცხოვ­რე­ბი ხა­რა­ზიშ­ვი­ლე­ბი სახ­ლს, რო­მე­ლიც თა­ნა­სოფ­ლე­ლის­გან 1991 წელს შე­ი­ძი­ნეს, რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ან­გრევ­დნენ.

შე­სა­ბა­მი­სი კვლე­ვე­ბის და ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბის შემ­დგომ, ნა­ტაძ­რალ და შემ­დგომ ნა­სახ­ლარ ად­გი­ლას, სოფ­ლის მა­ცხოვ­რებ­ლე­ბი და ეპარ­ქია, წმინ­და ეკა­ტე­რი­ნეს სა­ხე­ლო­ბის ეკ­ლე­სი­ის მშე­ნებ­ლო­ბას გეგ­მავს.

ვი­საც ეკ­ლე­სი­ის მშე­ნებ­ლო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბა, თან­ხა შე­უძ­ლია ჩა­რი­ცხოს "ლი­ბერ­თი ბან­კში" გახ­სნილ ან­გა­რიშ­ზე: GE49LB0711116417566000

ავ­ტო­რი: ია თი­ნი­კაშ­ვი­ლი
წყარო: 
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
24.01.2020
22 იანვარს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიხსნა დეკანოზ დიმიტრი სუხიტაშვილის გამოფენა "ნიჟარების ჰარმონია".
22.01.2020
პროექტი "ბიბლია განმარტებებით" ჩვენი მკითხველისთვის უკვე კარგად ნაცნობია. ვაგრძელებთ პროექტის ავტორის და მთავარი რედაქტორის თამარ მამაცაშვილის ჩანაწერების
12.01.2020
მე გამიგონია, ზოგიერთი მორწმუნე ადამიანებისაგან რომ "ჟამი ახლოს არისო ამბობენ", მაგრამ მე ვიტყვი რომ შეიძლება რამდენიმე დღე დარჩა,
01.01.2020
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ქვეყნის მოსახლეობას
30.12.2019
შობის მარხვა წელსაც, პატრიარქის კურთხევით, ტრადიციულად თევზით გახსნილდება  31 დეკემბერს საღამოდან და ასევე თევზით ხსნილი იქნება 1 და 2 იანვარი
27.12.2019
20 იანვარს გამოვა "ბიბლიის განმარტებების" V ტომი. პროექტმა სასულიერო პირთა, თეოლოგთა და ეკლესიის
24.12.2019
იწყება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის მიერ ახალდაბადებული
15.12.2019
გარდაიცვალა ატენის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დედათა მონასტრის მონაზონი მართა ნათაძე.
13.12.2019
თამარ მამაცაშვილი - "ბიბლიის განმარტებების" პროექტის ავტორი და მთავარი რედაქტორი - სოციალურ ქსელში მუდმივად აქვეყნებს
28.11.2019
"კარიბჭის" მკითხველმა უკვე იცის, რომ ჩვენი ჟურნალის სარედაქციო ჯგუფი გამომცემლობა "პალიტრა ლ"-თან ერთად ამზადებს წიგნების სერიას "ბიბლია განმარტებებით".
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები: