ღვთისმშობლისანი
ღვთისმშობლისანი
***
ღმრთისმშობელი და ყოვლად პატიოსანი,
დედა, ქალწული, შვენიერი შროშანი,
მას ახარებდა ანგელოსი ფრთოსანი:

შენგან იშვების მეფე გვირგვინოსანი
და მას ჰმონებდეს მეფე მრავალყმოსანი.


***
შენ ხარ ვენახი, ახლად აღყვავებული,
მორჩი კეთილი, ედემში დანერგული,
ალვა სულნელი, სამოთხით გამოსრული,
ღმერთმან შეგამკო, ვერავინ გჯობს ქებული,
და თავით თვისით მზე ხარ გაბრწყინვებული.
დემეტრე მეფე


ვედრება ღვთისმშობლისა დავითისაგან
მთავ ღვთისავ, მთაო პოხილო, დავითის საგალობელო,
ვით აგარაკო ზეგარდმო ცვარისა შემატკბობელო,
აღმოგვიცენე უთესლოდ ნაყოფი, შესამკობელო.
მომეც ნაყოფი კეთილი, იესოს ქრისტეს მშობელო!
სიტყვაძლიერთა მსმენელო, უცნაურისა მცნობელო,
სარწმუნოების ხარისხო, სჯულისა მტკიცედ მპყრობელო,
ქრისტიანეთა ზღუდეო, მფარველო, გარსა მღობელო,
შენ დამიფარე, დამიცევ, იესოს ქრისტეს მშობელო!
ცხოვრების წყაროს ენბაზო, მბანელთა არ სამზნობელო,
კანას წყლის ღვინად მსმეველო, მექორწილეთა მთრობელო;
კვლავ კლდეო წყლისა მომცემო, ისრაელთ ცრემლთა მშრობელო!
მასვი მე მადლით მწყურვალსა, იესოს ქრისტეს მშობელო!
ნაყოფიერო ვენახო, ვით ვაზო მორჩ-უჭკნობელო,
უკვდავებისა მტევანთა მოკვდავთა მოსართლობელო,
მაჩრდილობელო ნერგო და კეთილთა შრტოთა მყნობელო!
მიგრილე ცოდვით საწვავსა, იესოს ქრისტეს მშობელო!
ზეცით ღვთის სიტყვის საყვირო, ქვეყნად კაცთ მოსათხრობელო,
არსის საყდრისა სინათლევ, ლამპარს-გრძლად-გაუქრობელო;
მის მთიებისა დედობით ბნელ ქვეყნის მანათობელო,
შენ განმინათლე გონება, იესოს ქრისტეს მშობელო!
ვით მამათ-მამის შურდულო, მთავ, ლოდის გამამტყორცნელო,
დამამტვრეველო კერპთა და საწუთოს ღმერთთა მხოცელო,
პირველ წყევისა წერილთა ბრალისა აღმამხოცელო,
მიხსენ, დედაო ღვთისაო და ჩემო ხატ-სალოცველო!
შენ გევედრები, ცისკარო საიდუმლოსა დღისაო,
ნათელო შარავანდედო საცნაურისა მზისაო,
დედაო მუცლად მღებელო გამომხსნელისა ტყვისაო,
ტყვეობისაგან დამიხსენ, მშობელო ღვთის სიტყვისაო!
ნათელო და ბრწყინვალეო, თქმულო აღდგომისა ხატო,
სიტყვიერთა ცხოვართ ქნარო და უხილავთ მხეცთ დამსხარტო;
ტარიგის და მწყემსის დედავ, მე ნუ დამიტევებ მარტო,
ძილი მომეც, გარდმახტუნე, სადაც დამხვდეს ცოდვის ფლატო!
შენ საქებრად რიტორიცა არს, ვით თევზი, უხმო, უტყვი;
მე ვით ვიტყვი შენს ქებასა, ნაწვართი ვარ ვით პირუტყვი,
მიჭირდა და ჩემს მავნეთა შენგნით კვერთხი გარდაურტყი.
ვით ენბაზო, განმიწმინდე მე ცოდვისა ბრალთა ტუტყი!
დავით გურამიშვილი


ლოცვა
ცეცხლის წვიმა წამოსულა,
ღვთისმშობელო მარიამ,
და ეს წვიმაც იქნებ სულაც
ისევ ჩვენი ბრალია.
მეწყერს გული გაუპია
და კაციან-ქალიან
არავის არ გაუგია,
ღვთისმშობელო მარიამ.
ღვთისმშობელო, შენ ხარ ჩვენი
იმედიც და ნუგეშიც,
მოგვეც ღამის გასათევი
შენს მადლიან უბეში.
შენი წყნარი ხმა გვაღირსე
და, ზღაპრით თუ იგავით,
ისეთები გაგვაღვიძე,
დიდგორთან რომ ვიყავით...
თამაზ ჭილაძე


ვედრება

მცხეთის გუმბათი მოჭედილა ბაჯაღლოებით...
გზას მივუყვებით დიდი რწმენით და სასოებით.
გზას მივუყებით მასპინძლისკენ წელთა მრავალთა -
სვეტიცხოვლისკენ, უკვდავების მაღალ ტაძართან.
აქ ფეხშიშველი მოდიოდა მეფე თამარი,
ამ სამყოფელში ჩადგა ნინომ რწმენის სამანი,
ახლაც უთუოდ ბინადრობენ - არ მეჩვენება! -
მათი სულები: წმინდა ნინო, თამარ, ქეთევან.
შეფარებული დიდებული ღვთისმშობლის კალთას,
მუხლმოდრეკილნი ვდგავართ ახლა იესოს კვართთან,
სადაც ბინდბუნდში საოცარი თავგამეტებით
ფრენენ, იწვიან ოქროსფერი სანთლის პეპლები.
ო, ღვთისმშობელო, რამდენი გვაქვს შენთვის სათქმელი!
რამდენს გვავალებს ტვირთმრავალი დღე - დღევანდელი.
თქვენი ვართ მუდამ მლოცველები და მოვალენი,
თქვენი ხვედრია ეს მამული - ღვთიურ ქალების,
მოვსულვართ თხოვნით ერთადერთით და უმაღლესით:
მოხედეთ მამულს, მრავალტანჯულს, მტრობით დაგესლილს!
ხედავთ, არწივი ძველებურად ვეღარ არწივობს...
ვაითუ ყორნებმა ლუკმა-ლუკმა დაინაწილონ...
შენ გევედრებით, დედავ ღვთის, და ყველას, წმინდანებს:
გამოგვიდარეთ ჩვენს მამულში, გამოგვიდარეთ!
მარიკა ბარათაშვილი

მარიამი - დედოფალი ჩვენი
(ძველებრაულ ენაზე)

თვით სილამაზე და სიყვარული,
სათნოებათა წყაროს წკრიალი
ერთად შეყრილან შენში, ქალწულო,
ო! ვინ გიწოდა შენ მარიამი?!@
თვით სილამაზე და სიყვარული,
თვით სიყვარული და სილამაზე -
ორივე ერთად, ერთი მთლიანი
ვაზი ცხოვრების ხარ მადლიანი,
ტაძარი ღვთისა, გულის წიაღი,
მამშვიდებელი გრილი ნიავი,
შენ - ანგელოზთა აღმატებული
სულით და ხორცით ადამიანი.
ო, ვინ გიწოდა შენ მარიამი?
დედაო ღვთისა, ხარ დღე მზიანი!
შენ გევედრება ყველა ქართველი,
ხარ მოლოდინი იმედიანი.
ო, ვინ გიწოდა შენ მარიამი?!
ჯვარცმის წინაშე თვალცრემლიანი
დედა - ტანჯული შვილის დამთმენი,
გულდამწვარი და თან ბედნიერი...
ო! ვინ გიწოდა შენ მარიამი?!
დილით გალობენ ნაზი იანი...
შენ დედოფალი ხარ ზეციერი,
ლხინი უფლისა მრავალდღიანი,
თვით სილამაზე და სიყვარული,
თვით სიყვარული და სილამაზე -
ორივე ერთად, ერთი მთლიანი,
უბიწოება შენ ხარ დიადი...
ზეცამ გიწოდა შენ მარიამი.
მორჩილი გიორგი (ფილია)
შიომღვიმის მონასტერი

დედაო, დედა-წმიდაო,
სულ შენ გაქებდე, მინდაო,
ნათელი ღვთისა, მტრედივით,
წმიდა მხარს დაგაფრინდაო.
მთავარეპისკოპოსი თადეოზი
(მირიან იორამაშვილი)
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარი არ გაკეთებულა
სხვა სიახლეები
15.12.2019
დემეტრე-დამიანე  იყო დიდი დავითის ძე...
12.11.2018
არტურ ლეისტი გაზეთში "ბახტრიონი" ( N10, 1922 წ), გადმოგვცემს, რომ "ოთარაანთ ქვრივი" იყო უკანასკენლი ნაწარმოები ილიასი.
24.05.2018
საოცარი სილამაზით შესრულებულ ხელნაკეთ ნამუშევრებს გარდაბნის რაიონში მდებარე სოფელი ვახტანგისის წმინდა ნიკოლოზის მონასტრის წევრები წარმოადგენენ.
20.04.2018

ცაგერისა და ლენტეხის მიტროპოლიტი სტეფანე (კალაიჯიშვილი) - წმიდა ილია მართლის "განდეგილის" სულიერი გააზრებისათვის


წმ. ილია მართლის "განდეგილის" შესახებ მრავალი დაიწერა

25.12.2017
დედამიწაზე რჩეულნი მცირედ
და ჩინებულნი მრავლად არიან,
11.12.2017
არამეულის შემდეგ მამა სერაფიმემ ქართულად პირველად იგალობა - ლამაზი საგალობელი,
10.05.2017
გთავაზობთ ნანა ფერაძის გუნდის მიერ შესრულებულ საგალობლებს. ამ უნიკალური შესრულებით უკვე მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ადამიანები მოიხიბლნენ. უფალმა დალოცოს ჩვენი კულტურა
30.10.2016
-საათივით აწყობილ სამყაროში ყოველთვის მეტის დანახვა მინდოდა, ვიდრე ამას საკუთარი თვალებით ვახერხებდი.
23.02.2016
საბრალო მარიამი, თავისი ნაღვლიანი გამომეტყველებით, ყოველთვის მოღუშული და ჩაფიქრებული ბავშვის შთაბეჭდილებას ტოვებდა ხოლმე.
23.01.2016
შვილო, ახლა ზამთარი და სუსხია ჩვენთან, მაგრამ შეშა ჯერ ბვრი გვაქვს, არ ინერვიულოთ. მე და მამაშენი ყოველ დილით 6 საათსა და 30 წუთზე ვდგებით, წინდებს ამოვაცმევ ხოლმე ბეჩავს,
მუდმივი კალენდარი
წელი
დღესასწაული:
ყველა დღესასწაული
გამოთვლა
განულება
საეკლესიო კალენდარი
ძველი სტილით
ახალი სტილით
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ჟურნალი
ჟურნალის ბოლო ნომრები:
მიუხედავად მრავალი დამცირებისა, შეურაცხყოფისა და დევნისა, სახარება მთელ ქვეყანას მოჰფინეს
წმინდა მახარებელი ლუკა თორმეტი მოციქულის გამორჩევის ამბის თხრობისას ამბობს, რომ გამორჩევამდე მაცხოვარმა მთელი ღამე გაატარა მამა ღმერთის მიმართ თხოვნა-ვედრებაში