ჩემს პატრიარქს
ჩემს პატრიარქს
დედამიწაზე რჩეულნი მცირედ
და ჩინებულნი მრავლად არიან,
საქართველოს მზე ანათებს ცაზე
ოთხმოცდახუთი იანვარია!

ვინც აღიკვეცა, კაბა ჩაიცვა,
რწმენით ყოველი განა ბერია?
თქვენ მონაზვნობის ხართ მყინვარწვერი
უკვე სამოცი დეკემბერია!

თქვენ უაღრესად მძიმე ჯვარს ზიდავთ,
ეს ვისთვის ცოტა, ვისთვის ბევრია,
ჩვენში იები ყვავილობს ადრე
უკვე ორმოცი დეკემბერია!

კიდევ და კიდევ, მრავალი წელი
თქვენს გამარჯვებას, მრავალჟამიერ,
რომ სიყვარულით და სასოებით
აძლიერებდეთ იმერ-ამიერს!

ქრისტესმიერი სიყვარულით და ქედის მოხრით

მონაზონი იოანე (მამუკა) ცუხიშვილი
თბილისის თაბორის მთის მამათა მონასტერი, 2017 წლის 24 დეკემბერი
ბეჭდვა