ნათლისღების წინადღე, დიდი აიაზმა - 05 (18) იანვარი
ნათლისღების წინადღე, დიდი აიაზმა - 05 (18) იანვარი
ტროპარი, ხმა 4.

უკუნიქცა ოდესმე იორდანე მდინარე ხალენითა ელისესითა ამაღლებასა ილიასა და განყოფდა წყალსა იმიერ, და ექმნა მას მწყურნები გზად ხმელად სახედ ჭეშმარიტისა ნათლისღებისა, რომლისა მიმართ მივრბიოდეთ ჩუენცა განსვლად მას შინა და ღაღადვყოთ: ქრისტე განცხადნა იორდანესა განწმედად წყალთა.

კონდაკი, ხმა 2.

ქრისტე, ყოველთა კაცთა სახიერებით აღმხოცელო ცოდვათა სიმრავლისაო, მოწყალებისათუის უზომოსა იორდანისა წყლის ნათლისღებად მოხვალ, ვითარცა კაცი, რაითა შემმოსო მე სამოსლითა პირველისა დიდებისათა, ბოროტად განშიშვლებული.

ბეჭდვა