კეთილისმყოფელს აუწყე კეთილ მისაგებელზე
კეთილისმყოფელს აუწყე კეთილ მისაგებელზე
წმინდა ნიკოლოზ სერბი ამბობდა: "წინასწარმეტყველი თითოეული შეიძლება იყოს. ბოროტის მოქმედს უთხარი, რა არის ბოროტება და რას მიიღებს მისგან , კეთილისმყოფელს კი აუწყე კეთილ მისაგებელზე და არასოდეს შეცდები, რამეთუ ეს არის საუკუნო ბუნებრივი კანონი. ისტორიაში არასოდეს ყოფილა, რომ ბოროტების გამო ვინმე გაჰქცეოდა სასჯელს ან კეთილისმოქმედს საზღაური (ჯილდო) არ მიეღოს".

ბეჭდვა