ბერი მოთმინებით სძლევდა სიტკბოებას...
ბერი მოთმინებით სძლევდა სიტკბოებას...
მამა დანიელი ყვებოდა მამა არსენზე: "არაერთი წელი ცხოვრობდა ჩვენთან ერთად ეს მამა და მას ყოველთვის ერთ კალათა ორცხობილას ვუმზადებდი მთელი წელი. და თუ შევდიოდით მასთან, ამავე კალათიდან ვიღებდით საჭმელად". ის ასევე ყვებოდა, რომ მამა არსენი არ ჭამდა ხილს და წელიწადში ერთხელ, შემოდგომაზე, გვთხოვდა:

- ხილი მომიტანეთო. მივუტანდით. შეჭამდა და მადლობას შესწირავდა ღმერთს. ხომ ხედავ, ბერი მოთმინებით სძლევდა სიტკბოებას და ერთხელ ჭამით - პატივმოყვარებას და თავმაღლობას.

ბეჭდვა