შუეს ღვთიმშობლის ხატი, ოდიგიტრია (+1654-1655) - 02 (15) ნოემბერი
შუეს ღვთიმშობლის ხატი, ოდიგიტრია (+1654-1655) - 02 (15) ნოემბერი
ეს სიწმინდე 1654-1655 წლებში ჭირიანობის დროს გამოჩინდა ვლადიმირის ეპარქიაში, ქალაქ შუეში. 1831 წელს ღვთისმშობლის ხატის მეოხებით ქოლერა შეწყდა ქალაქ შუეში.

ბეჭდვა