ღირსი ფილონი, კოპლასტიელი ეპისკოპოსი (V) - 24 (06.02) იანვარი
ღირსი ფილონი, კოპლასტიელი ეპისკოპოსი (V) - 24 (06.02) იანვარი
ღირსი ფილონი კოპლასტიელი (კუნძული კვიპროსი) ეპისკოპოსი იყო. იგი მშვიდობით მიიცვალა V საუკუნეში.

წმინდა მამას მიაწერდნენ მოსეს ხუთწიგნეულის კომენტარებსა და "ქება ქებათას" განმარტებას.

ხატის წყარო

ბეჭდვა